Przeskocz do treści

Informujemy, że egzamin na patent strzelecki organizowany w Olsztynie został zatwierdzony przez PZSS. (https://www.pzss.org.pl/index.php/terminy-egzaminow)
Przypominamy, że wszyscy uczestnicy muszą:
- zgłosić się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, ul. Żołnierska 15 (Zespół Szkół Budowlanych)
- złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o nadanie patentu strzeleckiego, potwierdzony
przez:
a. lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania strzelectwa
b. kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy do klubu należącego
do PZSS od co najmniej 3 miesięcy oraz uczestnictwo wnioskodawcy w szkoleniu
wstępnym. ( nie dotyczy egzaminu poprawkowego )
- złożyć potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin (zgodnie z cennikiem PZSS) na konto PZSS ( nie przyjmujemy opłat na egzaminie)
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
72 2490 0005 0000 4530 3676 0428
Alior Bank Warszawa

UWAGA - na egzaminie NIE BĘDZIE lekarza

Zarząd WMZSS przypomina, że uchwałą 2/12-01-2018 podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 04.03.2018 o godz. 10:00 w świetlicy MPK , Olsztyn ul. Kołobrzeska 40.
Zgodnie z § 23 p.3 Statutu WMZSS delegaci na Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów z 4 marca 2017 zachowują mandaty do końca kadencji władz WMZSS.
Kluby zarejestrowane po Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Delegatów desygnują po jednym delegacie ( § 23 p.2 Statutu WMZSS).

Zarząd WMZSS informuje, że do PZSS został zgłoszony egzamin na patent strzelecki zaplanowany na 25 lutego 2018r. w Olsztynie o godz. 10 00. ( miejsce egzaminu: strzelnica Klubu „Kormoran”, ul. Żołnierska 15 i strzelnica klubu „WSS Jonkowo”, Mątki ).
Warunkiem odbycia się egzaminu jest wcześniejsze umieszczenie go na stronie PZSS

Decyzją Zarządu z dn 01.02.2018r dopisane zostały zostały zawody charytatywne 11.02 na wniosek klubu WSS Jonkowo. Prosimy o zaznaczenie swojego strzeleckiego udziału w tych zawodach. Cały dochód z tych zawodów zostanie przekazany na sfinansowanie operacji dla mieszkanki gminy (wniosek rodziny do okazania).