Przeskocz do treści

Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie informuje , że w dniu 06.01.2019 r. (niedziela) o godzinie 11.00 w MPK Sp. z o.o. Olsztyn ul. Kołobrzeska 40, odbędzie się szkolenie sędziów (szkolenie bezpłatne), zgodnie z § 13 Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Przypominamy jednocześnie, że warunkiem przedłużenia licencji sędziego strzelectwa sportowego na lata 2020 – 2024 jest oprócz uzyskania odpowiedniej ilości punktów za sędziowanie, odbycie obowiązkowo jednego szkolenia.
KS WMZSS prosi o przysłanie emailem na adres wmzsskowalski@wp.pl , pytań dotyczących przepisów i regulaminów strzeleckich na które postaramy się odpowiedzieć w czasie trwania szkolenia.

Bliższych informacji udziela: Jerzy Kowalski tel. 502246244

Informujemy, że egzamin na patent strzelecki organizowany w Olsztynie został zatwierdzony przez PZSS. (https://www.pzss.org.pl/index.php/terminy-egzaminow)
Przypominamy, że wszyscy uczestnicy muszą:
- zgłosić się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, ul. Żołnierska 15 (Zespół Szkół Budowlanych)
- złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o nadanie patentu strzeleckiego, potwierdzony
przez:
a. lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania strzelectwa
b. kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy do klubu należącego
do PZSS od co najmniej 3 miesięcy oraz uczestnictwo wnioskodawcy w szkoleniu
wstępnym. ( nie dotyczy egzaminu poprawkowego )
- złożyć potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin (zgodnie z cennikiem PZSS) na konto PZSS ( nie przyjmujemy opłat na egzaminie)
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
72 2490 0005 0000 4530 3676 0428
Alior Bank Warszawa

UWAGA - na egzaminie NIE BĘDZIE lekarza

Zarząd WMZSS przypomina, że uchwałą 2/12-01-2018 podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 04.03.2018 o godz. 10:00 w świetlicy MPK , Olsztyn ul. Kołobrzeska 40.
Zgodnie z § 23 p.3 Statutu WMZSS delegaci na Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów z 4 marca 2017 zachowują mandaty do końca kadencji władz WMZSS.
Kluby zarejestrowane po Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Delegatów desygnują po jednym delegacie ( § 23 p.2 Statutu WMZSS).