Przeskocz do treści

Zawodnicy Olsztyńskiego Klubu Sportowego „Warmia i Mazury” Katarzyna Orzechowska i Krzysztof Ruszkiewicz, którzy należą do Kadry Narodowej Strzelców Niewidomych i Słabowidzących przygotowują się do wyjazdu do Sydney na Mistrzostwa Świata, które odbędą się 9 października br. i są kwalifikacją do Paraolimpiady Tokyo 2020. Nasi utytułowani zawodnicy zaliczani są do faworytów tych zawodów, ale niestety brakuje im pieniędzy na wyjazd, którego całkowity koszt wynosi ok. 75 tys. zł (dwoje zawodników i dwóch asystentów). Czasu jest niewiele, dlatego proszą o wsparcie.

Można włączyć się do trwającej zbiórki poprzez dobrowolną wpłatę na konto OKS WiM: 03 1440 1228 0000 0000 1533 5076, w tytule wpisując: „Darowizna, dobrowolna wpłata na wyjazd zawodników na Mistrzostwa Świata”.

Prosimy o przygotowanie propozycji kalendarzy zawodów z uwzględnieniem imprez rangi wojewódzkiej w terminach:

10.05.2020 Puchar Prezesa W-MZSS
07.06.2020 Drużynowe Mistrzostwa Województwa
13.09.2020 Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego
11.10.2020 Puchar Warmii i Mazur Warmińsko Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Propozycje kalendarzy prosimy przysyłać do 20 listopada 2019r. na adres: wmzssolsztyn@gmail.com

Prosimy również o składanie propozycji współorganizacji wyżej wymienionych zawodów do 31.10.2019r.

Kurator WMZSS w Olsztynie przedstawia poniżej opinię prawną dotyczącą niektórych aspektów Walnego Zebrania Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie, które odbędzie się 28 września 2019 roku..
Wszystkich Prezesów Klubów Zrzeszonych w WMZSS w Olsztynie oraz delegatów tych Klubów zobowiązuję jako Kurator do zapoznania się z tą opinią i przestrzegania przepisów prawa przed i w trakcie trwania najbliższego Walnego.

Opinia prawna dot. niektórych aspektów WZD WMZSS

Informuję, że najbliższy egzamin na Patent Strzelecki odbędzie się 01 września 2019 roku o godz. 10.00 w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9
Jednocześnie informuję, że egzamin, który miał się odbyć 28 września 2019 roku w Ostródzie nie odbędzie się.
Albert Dzik

W dniu 16 czerwca 2019 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Sprawozdawcze.

Na Zgromadzeniu Prezes Tomasz Kwiecień wymienił tradycyjnie osoby które w tym roku odeszły z szeregów strzelectwa sportowego.

Prezes omówił wyniki strzelców strzelectwa osiągnięte na zawodach międzynarodowych
i kwalifikacji olimpijskich, wśród wymienionych z naszego województwa był Maciej Kowalewicz. Nadmienił również, że znaczące wyniki osiągają zawodnicy czarnoprochowcy, IPSC, IDPA i podziękował im za bardzo duże zaangażowanie.

Wyjaśnił również, że opóźnienia w wydawaniu licencji wynikają z wdrażania systemu informatycznego również z powodu iż sport strzelecki staje się popularny i zwiększa się zdecydowanie liczba klubów i zawodników. W tym roku wydano około 35 tyś. licencji zawodniczych.

Były zakusy aby zlikwidować FOOM ale udało się ją obronić i chyba pozostanie na stałe.

Cały czas trwają prace i przygotowania do Mistrzostw Europy w strzelaniu pneumatycznym które mają odbyć się 2020 roku we Wrocławiu.

Komisja Rewizyjna PZSS stwierdziła, że dokumentacja i Sprawozdanie Zarządu PZSS za 2018 rok nie budzą zastrzeżeń i komisja wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie budżetu za 2018 r..

Delegaci zaproponowali aby wyprodukować film promujący strzelectwo i prawdopodobnie zostanie wyprodukowany taki film który w miarę potrzeb poszczególnych Zarządów Wojewódzkich będzie udostępniany aby emitować go w telewizjach regionalnych.

Uchwalono również zmiany w Statucie PZSS:

W związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości Komisja Statutowa PZSS proponuje dokonanie zmiany w statucie PZSS poprzez dodanie w § 26 w ust. 2 po kropce zdania o treści:

„Prezes Związku jest kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów
o rachunkowości

Nowe brzmienie § 26 ust. 2

„2. Prezesa Związku wybiera Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu. Prezes Związku jest kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości."

Wprowadzenie tej zmiany jest korektą czysto techniczną usprawniającą funkcjonowanie PZSS. Bez tego zapisu dokumenty kierowane do urzędu skarbowego będą musieli podpisywać wszyscy członkowie Zarządu.

Delegat Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego na WZD PZSS

Jerzy Kowalski