Przeskocz do treści

Licencje klubowe PZSS

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego przypomina klubom zrzeszonym w Polskim Związku Strzelectwa sportowego, iż warunkiem przedłużenia licencji klubowych na 2018 r. (a w tego następstwie zawodniczych) - zgodnie z w § 3 pkt. 4 i 7 'Regulaminu nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim' (https://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/licencyjno_patentowa/Regulamin%20licencji%20klubowej.pdf) - jest złożenie do dnia 31 października 2017 r. do Komisji Licencyjno-Patentowej PZSS n/w dokumentów: 1) dowodu na dysponowanie przez klub odpowiednią bazą szkoleniową, w szczególności obiektem zapewniającym bezpieczne i zgodne z przepisami właściwych władz oraz przepisami bezpieczeństwa wydanymi przez PZSS, prowadzenie zajęć i przechowywanie broni i amunicji; 2) kopii ubezpieczenia osób uczestniczących w systemie szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli płatność za licencję za lata 2017-2020 jest dokonywana w ratach - także 3) dowód opłacenia kolejnej rocznej raty.