Przeskocz do treści

Maciej Kowalewicz na strzelnicy
Maciej Kowalewicz na strzelnicy, Autor zdjęcia: archiwum klubu

Wyborowi dziesięciu najpopularniejszych sportowców województwa tradycyjnie towarzyszy kilkanaście konkursów sms-owych. Oto kandydaci, którzy walczą o tytuł Najpopularniejszego Sportowca Akademickiego.

Kto może zostać Najpopularniejszym Sportowcem Akademickim? Powinien spełnić jeden z dwóch warunków, czyli albo musi był studentem, albo reprezentować barwy akademickiego klubu. Obecnie na liście jest 11 kandydatów, ale lista jest otwarta, więc czekamy na Wasze propozycje, które można przysyłać na adres sport@gazetaolsztynska.pl.
Sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto), w ich treść wpisując jedynie kod (poniżej są zaznaczone na czerwono). Oczywiście każdy czytelnik może wysłać dowolną liczbę sms-ów. Zwycięzca głosowania weźmie udział w kwietniowym Balu Sportu i Biznesu, na którym ogłosimy wyniki 60. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa.
A oto nasi kandydaci:
* Tomasz Barniak (kajakarstwo, Olsztyński Klub Sportów Wodnych) go.nsa.1
* Agata Barwińska (żeglarstwo, MOS SSW Iława) go.nsa.2
* Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.3
* Justyna Burska (pływanie, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.4
* Łukasz Cudnoch (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.5
* Maciej Kowalewicz (strzelectwo, Gwardia Olsztyn) go.nsa.6
* Izabella Krajewska (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.7
* Aleksandra Lisowska (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.8
* Szymon Piątkowski (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.9
* Krzysztof Pielowski (AZS UWM Olsztyn) go.nsa.10
* Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsa.11

Szanowni Panowie Kierownicy Klubów Strzeleckich zrzeszonych w W-MZSS!

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego prosi o nadesłanie na adres mailowy: wmzssolsztyn@gmail.com terminów, nazw zawodów i lokalizacji strzelnic na których te zawody mają się odbyć zgodnie z „Regulaminem zgłaszania zawodów do kalendarza WMZSS” zamieszczonym na stronie internetowej W-MZSS zakładka „REGULAMINY I PROCEDURY WMZSS” do dnia 18 grudnia 2020 r.

Po tym terminie nie będzie można już zgłosić zawodów do Kalendarza Zawodów
W-MZSS 2021.

W związku z licznymi wątpliwościami, nieporozumieniami w sprawie sędziowania na zawodach z Kalendarza Zawodów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego Kolegium Sędziów podjęło decyzję – Komunikat Nr 1/20. Zakładka na stronie internetowej W-MZSS – KOLEGIUM SĘDZIÓW/Funkcyjni na zawodach z kalendarza W-MZSS.

Komunikat nr 1/20

Kolegium Sędziów

Warmińsko–Mazurskiego Związku Strzeleckiego Sportowego


Sędziowie na zawodach z Kalendarza Zawodów Strzeleckich Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, mogą brać udział w tych zawodach w roli zawodników.

Warunkiem jaki muszą spełnić sędziowie, aby być klasyfikowanymi na tych zawodach, to konieczność uzgodnienia zejścia ze stanowiska z Sędzią Głównym Osi,

w przypadku Sędziego Głównego Osi z Sędzią Głównym Zawodów.

Sędziego Głównego Zawodów i Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej RTS poinformowania Kierownika Zawodów.

Osoby te zobowiązane są do zdjęcia kamizelek określających pełnioną funkcję, na czas startu w roli zawodników.

Komunikat obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie internetowej W-MZSS.

Olsztyn, dnia 13.11.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Sędziów W-M ZSS

Jerzy  Kowalski

Sędzia klasy pierwszej

W związku z panującą sytuacją w naszym kraju Klub WANAD w Olsztynie informuje, że zawody strzeleckie z Kalendarza W-MZSS na 2020 r. , które mają się odbyć się 08 listopada 2020 na strzelnicy, przy ul. Wojska Polskiego 30 A zostały ODWOŁANE.

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie informuje, że zgodnie z  aktualnie obowiązującymi zarządzeniami Rządu Polski w sprawie pandemii koronawirusa COVID-19 spotkanie techniczne związane z pracami nad Statutem w dniu 21 listopada 2020 r. i Walne Zebranie Delegatów zaplanowane na dzień 12 grudnia 2020r. nie odbędą się.

Powyższa decyzja wynika również z troski o Państwa i nasze zdrowie.

Za Zarząd
Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Prezes Zarządu W-MZSS
Jerzy Kowalski

Zarząd Warmińsko-Mazurskigo Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie uprzejmie przypomina, że zgodnie z uchwałą w/w Zarządu z dnia 15.01.2020 r. składki klubów dla PZSS zostały opłacone przez W-MZSS i w związku z powyższym bardzo prosimy o jak najszybsze wpłaty składek członkowskich w wysokości 350 zł na Konto bankowe W-MZSS: 80 1090 2590 0000 0001 3007 5654 w Banku Zachodnim WBK w Olsztynie i o okazywanie dowodu dokonanego przelewu tych składek podczas przedkładania do podpisu wniosku o wydanie licencji klubowej.

P R E Z E S
Warmińsko-Mazurskiego Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Jerzy Kowalski

W związku z objęciem całego terytorium naszego kraju żółtą strefą i wybranych powiatów i miast czerwonymi, informujemy iż przebywanie na strzelnicy w czasie trwania zawodów wiąże się z noszeniem osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Na stanowisku strzeleckim, będzie można zdjąć maskę. W przypadku nie stosowania się do powyższego, organizator ma prawo osobę wyprosić ze strzelnicy.

Nie bądźmy egoistami, chrońmy siebie i innych.