Przeskocz do treści

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22.09.2021r. postanawia ustalić propozycje dat zawodów rangi wojewódzkiej na rok 2022:

  • Puchar Prezesa W-MZSS – 08-05-2022 r.
  • Drużynowe Mistrzostwa Województwa – 12.06.2022 r.
  • Indywidualne Mistrzostwa Województwa – 11.09.2022 r.
  • Wojewódzkie Zawody Drużynowe – 25.09.2022 r.
  • Puchar Warmii – 16.10.2022 r.

Oczekujemy na zgłoszenia klubów na adres wmzssolsztyn@gmail.com do końca października.

Propozycje zawodów klubowych prosimy nadsyłać na adres mailowy wmzssolsztyn@gmail.com do końca listopada (daty nie mogą pokrywać się z terminami zawodów wojewódzkich)

Na podstawie Uchwały nr 7 z dnia 08-08-2021 r. Walnego Zebrania Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd postanawia ustalić składkę członkowską klubów na kolejne lata

w kwocie:

350 zł + 30 zł od każdego członka klubu z licencją zawodniczą PZSS.

Liczba licencji ustalona jest na dzień 30 czerwca roku bieżącego, a dotyczy następnego.
Każdy Klub otrzyma notę obciążeniową.

Warunkiem przedłużenia licencji klubowej jest przedłożenie potwierdzenia przelewu wyżej wymienionej składki podczas przedkładania wniosku do podpisu.

Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie przypomina, że Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zatwierdził zmieniony REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW 18 lipca 2021 r. który obowiązuje od 19 lipca 2021 roku i cytuje zmieniony

„§ 13 1. Aby przedłużyć ważność licencji na kolejny letni cykl olimpijski należy wziąć udział w szkoleniu sędziów nie wcześniej niż 9 miesięcy przed zakończeniem ważności licencji.

2. Kursy szkoleniowe sędziów na przedłużenie ważności licencji muszą być zatwierdzone przez kolegium sędziów PZSS”.

W związku z tym wszyscy Sędziowie chcąc przedłużyć licencje będą musieli odbyć to szkolenie w 2022 roku.

Informujemy, że 2 Zawody Strzelbowe Klubu Strzeleckiego GARDA ze względów organizacyjnych przeniesiono na dzień 5 września 2021 r., strzelnica myśliwska – Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Olsztynie, Olsztyn – Gutkowo, ul. Cietrzewia 53A, .

Za utrudnienia przepraszamy.

Kolegium Sędziów
Warmińsko-Mazurskiego
Związku Strzelectwa Sportowego 
W Olsztynie

Zapraszamy do udziału w II zawodach strzelbowych Klubu Strzeleckiego GARDA,które odbędą się na strzelnicy myśliwskiej w Gutkowie.W trakcie zawodów rozegrane zostaną 4 konkurencje:-

  • skeet
  • parkur
  • zając w przebiegu
  • strzelanie statyczne breneką

regulamin i wszelkie informacje można znaleźć pod adresem http://forum.ksgarda.com/index.php?topic=2015.0

Firma Szkoleniowo-Usługowa ALMAX w Olsztynie organizuje 14.08.2021 r. Kurs sędziego strzelań dynamicznych .

Kurs przeprowadzony zostanie w Olsztynie przy ul. Paderewskiego 10/12 o godz. 10.00. Wykładowcą będzie Łukasz Borkowski, były dyrektor IPSC Polska.

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia posiadająca uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego klasy III

Koszt 200zl + 50 zł za wydanie licencji PZSS.

Zdjęcie 4x3cm, długopis, notes

Informacji udziela Albert Dzik, 607088575

Wspólnie ze stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” z Braniewa dn. 7.08.2021 od godz. 9:30 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 organizujemy szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Temat szkolenia :
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa
– zabezpieczanie ran kłutych i postrzałowych
– zabezpieczenie urazu kończyn i kręgosłupa
– tamowanie krwotoków
– oparzenia i odmrożenia
– obsługa AED
– prawidłowe przygotowanie poszkodowanego do transportu medycznego
– oraz inne sytuacje zagrażające życiu

Po części teoretycznej, cześć praktyczna obejmująca 3 godziny ćwiczeń z ww zakresu.
Po przeszkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzające zdobyte umiejętności, który pozwala na pełnienie funkcji zabezpieczenia przedmedycznego podczas zawodów strzeleckich.
Łączna liczba to 12 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
W cenie kursu wliczony jest obiad.
Rejestracja na kurs na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

Kluby Strzeleckie Zrzeszone
w Warmińsko-Mazurskim Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie zwołuje XIV Walne Zebranie Delegatów na dzień 08-08-2021 r. (niedziela), w pierwszym terminie godzina 10.30, drugim terminie o godzinie 11:00 w Olsztynie,  Al. Wojska Polskiego 13 - Auditorium Maximum TWP, podsumowujące minioną kadencję (2019-2021)
i zebranie to dokona wyboru władz na kolejną kadencję (2021-2024)

Zwracamy się do klubów strzelectwa sportowego o przygotowanie swoich zebrań na których dokonacie wyboru delegatów, tak aby uwiarygodnione listy dotarły do W-MZSS do dnia 30-07-2021 r. Wersja papierowa na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie, ul. Kościuszki 13, lok 201-204, 10-502 Olsztyn. Wersja elektroniczna mail: wmzsskowalski@wp.pl

Ilość członków z ważnymi licencjami zawodniczymi 2021 r. w poszczególnych klubach Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 30-06-2021 r.

Lp.Klub skrótIlość zawodnikówDelegatów
110 Olsztyn1202
2ALFA Kętrzyn551
3BIELIK Dźwierzuty411
4EZS Elbląg331
5FLOTA Elbląg341
6GARDA Ostróda3596
7GWARDIA Olsztyn101
8KORMORAN Olsztyn561
9XXXXXXXXXXXXXXXXXXX0 
10ORZEŁ Elbląg21
11PARASOL Węgorzewo21
12SNAJPER Mrągowo521
13SOKÓŁ Ryn281
14TIG Iława151
15VIP Olsztyn191
16WANAD Olsztyn491
17WARMIA i MAZURY Olsztyn01
18WILK Olecko171
19WSS Jonkowo511
20ŻUŁAWY Braniewo251
21START Olsztyn01
22GRYF Biskupiec01
RAZEM:27
Poz. 21 i 22 są członkami tylko W-MZSS

      P R E Z E S

                                                             Warmińsko-Mazurskiego Związku

                                                           Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

                                                                             Jerzy Kowalski

W dniu 20 czerwca 2021 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawcze Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczego wybrano Panią Jolantę Tomczyk, Sekretarza Pana Włodzimierza Gałeckiego.

W wystąpieniu Pan Prezes Tomasz Kwiecień omówił wyniki strzelców strzelectwa sportowego osiągnięte na zawodach międzynarodowych. Wiele znaczących imprez krajowych i międzynarodowych odwołano z powodu pandemii.

Wspomniał również, że Walne Zgromadzenia powinny odbyć się do końca czerwca ale ze względu na pandemię i przesunięte Igrzyska Olimpijskie WZD odbędą się we wrześniu.

Ze względu na pandemię odwołano również Mistrzostwa Świata Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Koszty w przygotowania obiektów na tą imprezę zostały poniesione ale nie wpłynęło to w zasadniczy sposób na kondycję finansową PZSS.

Wspomniał również, że kolejny rok działa program informatyczny PZSS który zdecydowanie wspomaga pracę biura PZSS. Nadmienił również, że powstaje dużo nowych klubów strzeleckich, nie ma to nic wspólnego ze współzawodnictwem i nie ma to żadnego wpływu na szkolenie strzeleckie dzieci i młodzieży. Kluby te powstają w celach komercyjnych. Wspomniał również, że trwają pracę nad nowelizacją ustawy „O broni”.

Na Olimpiadę do Tokio  z PZSS jedzie pięciu zawodników, będzie tam całkowita izolacja zawodników.

Komisja Rewizyjna PZSS stwierdziła, że dokumentacja i Sprawozdanie Zarządu PZSS za 2020 rok nie budzą zastrzeżeń i komisja wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie budżetu za 2020 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przyjęło budżet i udzieliło absolutorium Zarządowi PZSS jednogłośnie.

Delegaci Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego na WZD PZSS

Jerzy Kowalski
Piotr Lisiecki