Przeskocz do treści

                Przypominam, że Zarząd W-MZSS zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie W-MZSS.

                Nadzwyczajne Walne Zebranie będzie obradować  w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 13,  Auditorium Maximum TWP, dnia 26 czerwca 2021 r. (sobota) od godziny 10.00.

                Uprzejmie proszę o przesłanie zaktualizowanych list Delegatów na NWZD – do dnia
19 czerwca 2021 r. na adres mailowy: wmzsskowalski@wp.pl

Przypominam, że aktualnie zgodnie z § 19 pkt. 1 obowiązuje ustalona lista Delegatów z 2017 r. oczywiście w obsadzie osobowej dostosowanej do obecnych możliwości klubów.

Proponowany porządek obrad,

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego obrad
  2. Wybór Prezydium NWZD W-MZSS
  3. Wybór Protokólanta NWZD W-MZSS
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
  6. Wystąpienie Prezesa W-MZSS. Omówienie proponowanych, wypracowanych i uzgodnionych na spotkaniu technicznym w dniu 29.05.2021 r. zmian w Statucie
  7. Dyskusja
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu
  10. Zamknięcie obrad

P R E Z E S
                                                             Warmińsko-Mazurskiego Związku
                                                           Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
                                                                              Jerzy Kowalski

7.06.2021 o godz. 17:30 zapraszamy wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do kursu instruktora strzelectwa sportowego do hotelu MANOR w Olsztynie przy ul. Kanarkowej 47
W trakcie spotkania omówimy i wspólnie ustalimy wszystkie zagadnienia związane z kursem, który rozpoczniemy już w czerwcu.
Przypominam, że uczestnicy po zakończeniu otrzymają legitymację instruktora strzelectwa sportowego wystawioną przez PZSS.

Przypominamy. Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie zaprasza wszystkich chętnych członków W-MZSS na spotkanie techniczne związane z pracami nad zmianami w Statucie w dniu 29 maja 2021 r. godzina 10.00 w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 13 - Auditorium Maximum TWP. Propozycje można również składać mailem: wmzsskowalski@wp.pl do 28 maja 2021 r.

Za Zarząd

Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Prezes Zarządu W-MZSS Jerzy Kowalski

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie uprzejmie prosi Panów Kierowników Klubów  o nadesłanie wniosków imiennych o odznaczenia Honorową Odznaką PZSS zgodnie
z Regulaminem Przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (brązowej, srebrnej, złotej).

 https://www.pzss.org.pl/komisje/komisja-dyscyplinarna-zmiany-barw-klubowych-wyroznien-i-odznaczen Bardzo proszę o zachowanie terminów 5-cio letnich i szczegółowych uzasadnień (bez uzasadnień wnioski nie będą rozpatrywane). Wnioski składać do dnia 31-05-2021 r. na adres: wmzsskowalski@wp.pl

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie zaprasza wszystkich chętnych członków W-MZSS na spotkanie techniczne związane z pracami nad Statutem w dniu 29 maja 2021 r. godzina 10.00 w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 13 - Auditorium Maximum TWP.

Za Zarząd
Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Prezes Zarządu W-MZSS Jerzy Kowalski

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje, że Klub Strzelecki GARDA zaprasza na kurs „Prowadzący Strzelanie”, który odbędzie się w dn. 12-13.06.2021 od godz. 10:00 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS. 
Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org/ 
Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia "Prowadzący Strzelanie PZSS" potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni: 1. pistolet 2. karabin 3. strzelba gładkolufowa.

Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa: 

1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999,z późniejszymi zmianami 

2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

 3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. 
Koszt kursu wynosi 250 zł łącznie z licencją
Dodatkowe informacje ds@ksgarda.com

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego  informuje, że Klub Strzelecki GARDA zaprasza na kurs sędziego kl. III i podwyższający klasę sędziowską, który odbędzie się dn. 12.06.2021 o godz. 10:00 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego przez PZSS.

Aby uczestniczyć w kursie należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org/

Koszt kursu wynosi 250 zł łącznie z licencją

Dodatkowe informacje ds@ksgarda.com

Warmińsko Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie przypomina, że zgodnie z Kalendarzem Zawodów W-MZSS 2021 i Kalendarzem PZSS 2021 , dnia 09-05-2021 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA w Ostródzie, strzelnica Kaczory odbędą się zawody o  Puchar Prezesa Warmińsko - Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Regulamin zawodów na stronach internetowych: PZSS, W-MZSS-(Kalendarz Zawodów 2021) i na forum GARDY.

Na posiedzeniu Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 26 lutego 2021 podsumowaliśmy miniony rok. To był
trudny czas dla naszej dyscypliny w ogóle, a dla naszego Województwa w szczególności. Pożegnaliśmy kilku zasłużonych kolegów, mieliśmy utrudnione zadanie w organizacji zawodów i pracy szkoleniowej.
Na szczęście nasi zawodnicy i trenerzy nie załamywali rąk i w tym trudnym okresie osiągnęli wiele prestiżowych sukcesów. Podsumowaliśmy je i postanowiliśmy nagrodzić najwybitniejszych zawodników oraz prowadzących ich szkoleniowców.
Liczymy na to, że uda nam się zorganizować oficjalną uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń podsumowującą rok 2020. Gdyby jednak
warunki epidemiologiczne nie pozwoliły na to, odwiedzimy uhonorowanych w ich klubach. Szczegóły wkrótce.

Zarząd