Przeskocz do treści

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie informuje, że zgodnie z  aktualnie obowiązującymi zarządzeniami Rządu Polski w sprawie pandemii koronawirusa COVID-19 spotkanie techniczne związane z pracami nad Statutem w dniu 21 listopada 2020 r. i Walne Zebranie Delegatów zaplanowane na dzień 12 grudnia 2020r. nie odbędą się.

Powyższa decyzja wynika również z troski o Państwa i nasze zdrowie.

Za Zarząd
Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Prezes Zarządu W-MZSS
Jerzy Kowalski

Zarząd Warmińsko-Mazurskigo Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie uprzejmie przypomina, że zgodnie z uchwałą w/w Zarządu z dnia 15.01.2020 r. składki klubów dla PZSS zostały opłacone przez W-MZSS i w związku z powyższym bardzo prosimy o jak najszybsze wpłaty składek członkowskich w wysokości 350 zł na Konto bankowe W-MZSS: 80 1090 2590 0000 0001 3007 5654 w Banku Zachodnim WBK w Olsztynie i o okazywanie dowodu dokonanego przelewu tych składek podczas przedkładania do podpisu wniosku o wydanie licencji klubowej.

P R E Z E S
Warmińsko-Mazurskiego Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Jerzy Kowalski

Proponowane terminy zawodów rangi wojewódzkiej

Puchar Prezesa W-MZSS 09.05.2021

Drużynowe Mistrzostwa Województwa 13.06.2021

Mistrzostwa Województwa W-M 12.09.2021

Wojewódzkie zawody drużynowe 26.09.2021

Puchar Warmii i Mazur Warmińsko Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie 17.10.2021

Prosimy o zgłaszanie propozycji organizacji wyżej wymienionych zawodów.

W związku z objęciem całego terytorium naszego kraju żółtą strefą i wybranych powiatów i miast czerwonymi, informujemy iż przebywanie na strzelnicy w czasie trwania zawodów wiąże się z noszeniem osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Na stanowisku strzeleckim, będzie można zdjąć maskę. W przypadku nie stosowania się do powyższego, organizator ma prawo osobę wyprosić ze strzelnicy.

Nie bądźmy egoistami, chrońmy siebie i innych.

Zarząd W-MZSS zwołuje Walne Zebranie Delegatów na dzień 12 grudnia 2020r.

Jednocześnie Zarząd proponuje spotkanie techniczne związane z pracami nad Statutem w dniu 21 listopada 2020r. Szczegóły spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie. Zainteresowani pracami nad Statutem proszeni są o kontakt mailowy z Prezesem W-MZSS Jerzym Kowalskim, wmzsskowalski@wp.pl

 

Pogrążeni w żalu i z wielkim bólem w sercu informujemy, że w dniu 17.09.2020 r. po walce z ciężką chorobą, odszedł nasz kolega Wiesław Skalski.
W młodości sportowiec, ostatnio aktywista, działacz strzelectwa sportowego. Założyciel i Prezes Klubu Strzeleckiego START Olsztyn. Wychowawca, trener wielu Mistrzów Świata, Europy i oczywiście kraju w strzelectwie sportowym osób niepełnosprawnych. Nestor strzelectwa osób niewidomych i słabo widzących. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, członek Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Instruktor i Trener strzelectwa sportowego, Sędzia klasy pierwszej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego ale przede wszystkim nasz Przyjaciel oraz Przyjaciel całego grona strzeleckiego.
Odszedł za wcześnie, ale Jego nieocenione zasługi w środowisku strzeleckim pozostaną na zawsze w naszych sercach, jak i pamięć o chwilach, które spędziliśmy wspólnie.

W Zmarłym żegnamy Zasłużonego Działacza Sportowego i Przyjaciela.
Bliskim Zmarłego składamy z serca płynące kondolencje.

Jerzy Kowalski
Prezes
Warmińsko-Mazurskiego Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Wystawienie Ciała do pożegnania przed kremacją odbędzie się dn. 18.09.2020 \piątek\ o godzinie 12.45 w kaplicy miejskiej przy ulicy Mariańskiej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dn. 19.09.2020 \sobota\ o godzinie 9.40 Mszą Św. żałobną w kościele p.w. Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. Wyszyńskiego. Ceremonia pochowania Urny z prochami odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

Przypominam jeszcze raz Prezesom klubów i bardzo proszę o niezbędne zaktualizowanie list swoich Delegatów ponieważ obowiązuje jeszcze lista z 2017 r. (w uzasadnionych przypadkach np. rezygnacja, choroba, śmierć -można zmienić), do dnia 24-09-2020 r. (przysłanie tych informacji usprawni przeprowadzenie zebrania. A Delegatów proszę o przyjechanie na NWZD z uchwałami - pismami podpisanymi przez Prezesów, że delegaci zostali desygnowani na zebranie zgodnie z obowiązującym statutem klubu. A Kierowników Klubów nowo przyjętych o przeprowadzenie wyboru Delegatów na WZD WMZSS zgodnie ze statutem. Bardzo proszę o przysyłanie nazwisk Delegatów na adres mailowy: wmzssolsztyn@gmail.com. Wcześniejsze podanie nazwisk Delegatów usprawni przeprowadzenie zebrania.

 Z podziękowaniem

P R E Z E S
Warmińsko-Mazurskiego Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Jerzy Kowalski