Przeskocz do treści

XXII Puchar Warmii i Mazur 2017

XXII Puchar Warmii i Mazur

Dźwierzuty 07 października 2017 roku

1. Cel zawodów:

 • Propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców oraz osób zainteresowanych sportem strzeleckim, a także rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
 • Zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom oraz osobom zainteresowanym strzelectwem.

2. Bezpośredni organizator:

Strzelecki Klub Sportowy „BIELIK” w Dźwierzutach, we współpracy z F.S.U „ALMAX w Olsztynie oraz z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

3. Termin i miejsce:

07 października 2017 roku. Otwarta strzelnica w Dźwierzutach.

Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00. Zgłoszenie do godz.12.00.

4. Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 20,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego. Broń i amunicja własna.
 
 
5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibromierzem, o kalibrze z którego strzelał dany zawodnik. Wszystkie konkurencje przeprowadzone zostaną OPEN. Strzelba gładkolufowa – sposób przeprowadzenia i ocena podana zostanie w dniu zawodów.
 
 
6. Konkurencje:Pistolet sportowy (np. Margolin, Walther, itp.), z wyjątkiem pistoletu dowolnego :

 • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
 • 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (na każdą serię)
 • Cel – tarcza olimpijska TS-4
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość - 25 metrów
 • Postawa - z jednej ręki lub oburącz
 • Kaliber – 5,6 mm

  Pistolet centralnego zapłonu:

 • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
 • 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (na każdą serię)
 • Cel – tarcza olimpijska TS-4
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość - 25 metrów
 • Postawa - z jednej ręki lub oburącz
 • Kaliber - kal. 7,62 mm –11,43 mm

  Karabin sportowy (przyrządy przeziernikowe, broń np. CM-2, Suhl ):

 • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut (do jednej tarczy)
 • 4 serie po 5 strzałów ocenianych w czasie 20 minut (do 4 tarcz)
 • Cel – tarcza olimpijska przewidziana do strzelań z karabinu sportowego
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość - 50 metrów
 • Postawa - leżąc z podpórki przygotowanej przez organizatora, ewentualnie z pasa lub wolnej ręki (organizator nie przewiduje odrębnej klasyfikacji)
 • Kaliber – 5,6 mm

  Karabin sportowy (przyrządy otwarte, typu szczerbinowego, bez lunet, np. TOZ, BRNO):

 • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
 • 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (na każdą serię)
 • Cel – tarcza olimpijska TS-4
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość - 25 metrów
 • Postawa - stojąc
 • Kaliber – 5,6 mm

  Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie, ):

 • Ilość naboi - 12 (śrut)
 • Cel – metalowy oraz rzutki
 • Broń – strzelba powtarzalna (własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora)
 • Odległość - do 12 metrów
 • Postawa - stojąca
 • Sposób oceniania i przeprowadzenia konkurencji omówiony zostanie w dniu zawodów
 • Kaliber – wagomiarowy 12

 

O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).

Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.

W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni wskazanej przez organizatora (za dodatkową opłatą)!.

Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

7. Sprawy finansowe:

 • Wszelkie koszty udziału w zawodach pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 20,00 zł od każdej konkurencji.
 • Z opłaty startowej zwolnieni są sędziowie wskazani przez bezpośredniego organizatora wykonujący swoje funkcje na niniejszych zawodach .

8. Nagrody:
Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają okolicznościowe statuetki i dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy.

9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

10. Zgłoszenia:

W dniu zawodów.

Informacje na temat zawodów można uzyskać: Albert Dzik, tel. kom. 607088575.

11.  Postanowienia końcowe:

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji (max do 5 minut . Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Link do opublikowanego regulaminu: http://www.sks-bielik.org/komunikat-organizacyjny-zawodow-7-pazdziernika-2017-roku