Przeskocz do treści

Aktualizacja danych Delegatów na NWZD

Przypominam jeszcze raz Prezesom klubów i bardzo proszę o niezbędne zaktualizowanie list swoich Delegatów ponieważ obowiązuje jeszcze lista z 2017 r. (w uzasadnionych przypadkach np. rezygnacja, choroba, śmierć -można zmienić), do dnia 24-09-2020 r. (przysłanie tych informacji usprawni przeprowadzenie zebrania. A Delegatów proszę o przyjechanie na NWZD z uchwałami - pismami podpisanymi przez Prezesów, że delegaci zostali desygnowani na zebranie zgodnie z obowiązującym statutem klubu. A Kierowników Klubów nowo przyjętych o przeprowadzenie wyboru Delegatów na WZD WMZSS zgodnie ze statutem. Bardzo proszę o przysyłanie nazwisk Delegatów na adres mailowy: wmzssolsztyn@gmail.com. Wcześniejsze podanie nazwisk Delegatów usprawni przeprowadzenie zebrania.

 Z podziękowaniem

P R E Z E S
Warmińsko-Mazurskiego Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Jerzy Kowalski