Przeskocz do treści

Informacja z WZD PZSS

W dniu 11 września 2019 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Sprawozdawcze.

Na Zgromadzeniu Pan Prezes Tomasz Kwiecień wymienił tradycyjnie osoby które w tym roku odeszły z szeregów strzelectwa sportowego. Z naszego województwa wymienił: Jana Kaźmierczaka i Stanisława Myszkowskiego

Prezes omówił wyniki strzelców strzelectwa osiągnięte na zawodach międzynarodowych
wśród wymienionych z naszego województwa był Maciej Kowalewicz.

Za przebieg i organizację  Mistrzostw Europy w strzelaniu pneumatycznym 2020 roku we Wrocławiu PZSS zebrał same pochwały. Zawody z omawianych mistrzostw transmitował za darmo tylko POLSAT. Telewizja Publiczna nie wykazała zainteresowania odpowiedź na zapytanie dała dopiero teraz we wrześniu. Efektem świetnej organizacji tych zawodów ISSF zleci organizację Mistrzostw Europy 2021 w strzelectwie osób niewidomych i niepełnosprawnych we Wrocławiu.

W 2019 roku wydano około 36 tyś. licencji zawodniczych.

W trakcie obrad była dyskusja na temat: bycia trenerem w dwóch i więcej klubach. Prezes Tomasz Kwiecień stwierdził iż taki stan wynika z przepisów nadrzędnych tj. uchwał, rozporządzeń i nie zmieni się to.

Komisja Rewizyjna PZSS stwierdziła, że dokumentacja i Sprawozdanie Zarządu PZSS za 2019 rok nie budzą zastrzeżeń i komisja wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie budżetu za 2019 r.. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przyjęło budżet i udzieliło absolutorium Zarządowi PZSS jednogłośnie.

Delegat Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego na WZD PZSS

Jerzy Kowalski