Przeskocz do treści

Funkcyjni na zawodach z kalendarza W-MZSS

W związku z licznymi wątpliwościami, nieporozumieniami w sprawie sędziowania na zawodach z Kalendarza Zawodów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego Kolegium Sędziów podjęło decyzję – Komunikat Nr 1/20. Zakładka na stronie internetowej W-MZSS – KOLEGIUM SĘDZIÓW/Funkcyjni na zawodach z kalendarza W-MZSS.

Komunikat nr 1/20

Kolegium Sędziów

Warmińsko–Mazurskiego Związku Strzeleckiego Sportowego


Sędziowie na zawodach z Kalendarza Zawodów Strzeleckich Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, mogą brać udział w tych zawodach w roli zawodników.

Warunkiem jaki muszą spełnić sędziowie, aby być klasyfikowanymi na tych zawodach, to konieczność uzgodnienia zejścia ze stanowiska z Sędzią Głównym Osi,

w przypadku Sędziego Głównego Osi z Sędzią Głównym Zawodów.

Sędziego Głównego Zawodów i Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej RTS poinformowania Kierownika Zawodów.

Osoby te zobowiązane są do zdjęcia kamizelek określających pełnioną funkcję, na czas startu w roli zawodników.

Komunikat obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie internetowej W-MZSS.

Olsztyn, dnia 13.11.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Sędziów W-M ZSS

Jerzy  Kowalski

Sędzia klasy pierwszej