Przeskocz do treści

Propozycje terminów zawodów do kalendarza wojewódzkiego

Szanowni Panowie Kierownicy Klubów Strzeleckich zrzeszonych w W-MZSS!

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego prosi o nadesłanie na adres mailowy: wmzssolsztyn@gmail.com terminów, nazw zawodów i lokalizacji strzelnic na których te zawody mają się odbyć zgodnie z „Regulaminem zgłaszania zawodów do kalendarza WMZSS” zamieszczonym na stronie internetowej W-MZSS zakładka „REGULAMINY I PROCEDURY WMZSS” do dnia 18 grudnia 2020 r.

Po tym terminie nie będzie można już zgłosić zawodów do Kalendarza Zawodów
W-MZSS 2021.