Przeskocz do treści

Kurs prowadzącego strzelanie

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje, że Klub Strzelecki GARDA zaprasza na kurs „Prowadzący Strzelanie”, który odbędzie się w dn. 12-13.06.2021 od godz. 10:00 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS. 
Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org/ 
Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia "Prowadzący Strzelanie PZSS" potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni: 1. pistolet 2. karabin 3. strzelba gładkolufowa.

Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa: 

1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999,z późniejszymi zmianami 

2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

 3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. 
Koszt kursu wynosi 250 zł łącznie z licencją
Dodatkowe informacje ds@ksgarda.com