Przeskocz do treści

XIV Walne Zebranie Delegatów 08-08-2021 r.

Kluby Strzeleckie Zrzeszone
w Warmińsko-Mazurskim Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie zwołuje XIV Walne Zebranie Delegatów na dzień 08-08-2021 r. (niedziela), w pierwszym terminie godzina 10.30, drugim terminie o godzinie 11:00 w Olsztynie,  Al. Wojska Polskiego 13 - Auditorium Maximum TWP, podsumowujące minioną kadencję (2019-2021)
i zebranie to dokona wyboru władz na kolejną kadencję (2021-2024)

Zwracamy się do klubów strzelectwa sportowego o przygotowanie swoich zebrań na których dokonacie wyboru delegatów, tak aby uwiarygodnione listy dotarły do W-MZSS do dnia 30-07-2021 r. Wersja papierowa na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie, ul. Kościuszki 13, lok 201-204, 10-502 Olsztyn. Wersja elektroniczna mail: wmzsskowalski@wp.pl

Ilość członków z ważnymi licencjami zawodniczymi 2021 r. w poszczególnych klubach Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 30-06-2021 r.

Lp.Klub skrótIlość zawodnikówDelegatów
110 Olsztyn1202
2ALFA Kętrzyn551
3BIELIK Dźwierzuty411
4EZS Elbląg331
5FLOTA Elbląg341
6GARDA Ostróda3596
7GWARDIA Olsztyn101
8KORMORAN Olsztyn561
9XXXXXXXXXXXXXXXXXXX0 
10ORZEŁ Elbląg21
11PARASOL Węgorzewo21
12SNAJPER Mrągowo521
13SOKÓŁ Ryn281
14TIG Iława151
15VIP Olsztyn191
16WANAD Olsztyn491
17WARMIA i MAZURY Olsztyn01
18WILK Olecko171
19WSS Jonkowo511
20ŻUŁAWY Braniewo251
21START Olsztyn01
22GRYF Biskupiec01
RAZEM:27
Poz. 21 i 22 są członkami tylko W-MZSS

      P R E Z E S

                                                             Warmińsko-Mazurskiego Związku

                                                           Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

                                                                             Jerzy Kowalski