Przeskocz do treści

Wysokość składki członkowskiej klubów zrzeszonych w W-MZSS

Na podstawie Uchwały nr 7 z dnia 08-08-2021 r. Walnego Zebrania Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd postanawia ustalić składkę członkowską klubów na kolejne lata

w kwocie:

350 zł + 30 zł od każdego członka klubu z licencją zawodniczą PZSS.

Liczba licencji ustalona jest na dzień 30 czerwca roku bieżącego, a dotyczy następnego.
Każdy Klub otrzyma notę obciążeniową.

Warunkiem przedłużenia licencji klubowej jest przedłożenie potwierdzenia przelewu wyżej wymienionej składki podczas przedkładania wniosku do podpisu.