Przeskocz do treści

Podsumowanie roku 2021 w strzelectwie sportowym na Warmii i Mazurach

W dniu 30 kwietnia 2022 r. pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego podsumujemy miniony rok w strzelectwie sportowym na Warmii i Mazurach.

Zapraszamy zawodników, trenerów i działaczy klubów zrzeszonych w naszym Związku.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, sala 160, godz. 11.

Porządek dzienny protokółowanego (pkt.8 i 9) spotkania Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie z Prezesami klubów zrzeszonych W-MZSS.

 Olsztyn, dnia  30-04-2022 r.

  1. Otworzenie zebrania,
  2. Przywitanie gości, Prezesów klubów i innych tu obecnych
  3. Zaproszenie gości do przemówienia (Informacji)
  4. Wręczenie wyróżnień
  5. Podziękowanie przybyłym gościom i wyróżnionym
  6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w szkoleniu i osiągnięciach młodzieży
  7. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok i przedstawienie sald dwóch kont na dzień 30.04.2022 r.
  8. Realizacja Kalendarza Zawodów Strzeleckich W-MZSS
  9. Realizacja wpłat składek członkowskich i kontynuacja opłacania tych składek na następne lata.
  10. Dyskusja.