Przeskocz do treści

Kurs Prowadzącego Strzelanie i Sędziego kl. III

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego we współpracy z Klubem Strzeleckim GARDA zaprasza na kurs "Prowadzący Strzelanie", który odbędzie się w dn. 14-15.05.2022 od godz. 10:00 w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9.
Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia "Prowadzący Strzelanie PZSS" potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
1. pistolet
2. karabin
3. strzelba gładkolufowa.
Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:
Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami.
Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami.

Jednocześnie 14.05.2022 można uczestniczyć w kursie który da nam uprawnienia Sędziego Strzelectwa Sportowego kl. III i podwyższający klasę sędziowską.

Dodatkowe informacje ds@ksgarda.com lub 531 48 35 35