Przeskocz do treści

Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawcze Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego we Wrocławiu dnia 26 czerwca 2022 r.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie, uprzejmie informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Sprawozdawczym Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego we Wrocławiu dnia 26 czerwca 2022 r podtrzymało decyzję W-MZSS i PZSS o skreśleniu z listy klubów zrzeszonych.