Przeskocz do treści

XXII Puchar Warmii i Mazur

Dźwierzuty 07 października 2017 roku

1. Cel zawodów:

 • Propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców oraz osób zainteresowanych sportem strzeleckim, a także rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
 • Zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom oraz osobom zainteresowanym strzelectwem.

2. Bezpośredni organizator:

Strzelecki Klub Sportowy „BIELIK” w Dźwierzutach, we współpracy z F.S.U „ALMAX w Olsztynie oraz z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

3. Termin i miejsce:

07 października 2017 roku. Otwarta strzelnica w Dźwierzutach.

Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00. Zgłoszenie do godz.12.00.

4. Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 20,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego. Broń i amunicja własna.
 
 
5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibromierzem, o kalibrze z którego strzelał dany zawodnik. Wszystkie konkurencje przeprowadzone zostaną OPEN. Strzelba gładkolufowa – sposób przeprowadzenia i ocena podana zostanie w dniu zawodów.
 
 
6. Konkurencje:Pistolet sportowy (np. Margolin, Walther, itp.), z wyjątkiem pistoletu dowolnego :

 • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
 • 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (na każdą serię)
 • Cel – tarcza olimpijska TS-4
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość - 25 metrów
 • Postawa - z jednej ręki lub oburącz
 • Kaliber – 5,6 mm

  Pistolet centralnego zapłonu:

 • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
 • 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (na każdą serię)
 • Cel – tarcza olimpijska TS-4
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość - 25 metrów
 • Postawa - z jednej ręki lub oburącz
 • Kaliber - kal. 7,62 mm –11,43 mm

  Karabin sportowy (przyrządy przeziernikowe, broń np. CM-2, Suhl ):

 • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut (do jednej tarczy)
 • 4 serie po 5 strzałów ocenianych w czasie 20 minut (do 4 tarcz)
 • Cel – tarcza olimpijska przewidziana do strzelań z karabinu sportowego
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość - 50 metrów
 • Postawa - leżąc z podpórki przygotowanej przez organizatora, ewentualnie z pasa lub wolnej ręki (organizator nie przewiduje odrębnej klasyfikacji)
 • Kaliber – 5,6 mm

  Karabin sportowy (przyrządy otwarte, typu szczerbinowego, bez lunet, np. TOZ, BRNO):

 • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
 • 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (na każdą serię)
 • Cel – tarcza olimpijska TS-4
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość - 25 metrów
 • Postawa - stojąc
 • Kaliber – 5,6 mm

  Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie, ):

 • Ilość naboi - 12 (śrut)
 • Cel – metalowy oraz rzutki
 • Broń – strzelba powtarzalna (własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora)
 • Odległość - do 12 metrów
 • Postawa - stojąca
 • Sposób oceniania i przeprowadzenia konkurencji omówiony zostanie w dniu zawodów
 • Kaliber – wagomiarowy 12

 

O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).

Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.

W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni wskazanej przez organizatora (za dodatkową opłatą)!.

Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

7. Sprawy finansowe:

 • Wszelkie koszty udziału w zawodach pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 20,00 zł od każdej konkurencji.
 • Z opłaty startowej zwolnieni są sędziowie wskazani przez bezpośredniego organizatora wykonujący swoje funkcje na niniejszych zawodach .

8. Nagrody:
Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają okolicznościowe statuetki i dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy.

9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

10. Zgłoszenia:

W dniu zawodów.

Informacje na temat zawodów można uzyskać: Albert Dzik, tel. kom. 607088575.

11.  Postanowienia końcowe:

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji (max do 5 minut . Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Link do opublikowanego regulaminu: http://www.sks-bielik.org/komunikat-organizacyjny-zawodow-7-pazdziernika-2017-roku

REGULAMIN

Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego z broni pneumatycznej

 

1. Cel zawodów :

propagowanie strzelectwa sportowego
upowszechnienie wśród młodzieży i dorosłych
współzawodnictwo w rożnych konkurencjach strzeleckich

 

2. Organizator :

Warmińsko – Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Wielosekcyjny Klub Sportowy ,,FLOTA'' Elbląg
Adres: 83-300 Elbląg ul. Junaków 2
Tel. 785-463-649
E-mail: strzelnicawkselblag@gmail.com

 

3. Termin i miejsce :

14.10.2017r. godz. 10.00
Strzelnica WKS ,,FLOTA'' Elbląg
82-300 Elbląg ul. Junaków 2
mapka dojazdu na stronie www.strzelwksel.pl w zakładce kontakt

 

4. Program zawodów:

Pistolet pneumatyczny (Ppn – 40) – seniorzy(-ki) i juniorzy(-ki), juniorzy(-ki) młodsi(-sze) cal. 4,5

czas przygotowawczy i dowolna ilość strzałów próbnych, czas 15 min.
40 strzałów ocenianych, czas 50 min.
tarcza Ppn
odległość 10 m.
postawa stojąc, po 2 strzały do 1 tarczy;

Pistolet pneumatyczny (Ppn – 30) – młodzicy(-ki) cal. 4,5

czas przygotowawczy i dowolna ilość strzałów próbnych, czas 15 min.
30 strzałów ocenianych, czas 40 min.
tarcza Ppn
odległość 10 m.
postawa stojąc, po 2 strzały do 1 tarczy;

Karabin pneumatyczny (Kpn – 40) – seniorzy(-ki) i juniorzy(-ki), juniorzy(-ki) młodsi(-sze), cal. 4,5

czas przygotowawczy i dowolna ilość strzałów próbnych, czas 15 min.
40 strzałów ocenianych, czas 50 min.
tarcza Kpn
odległość 10 m.
postawa stojąc, po 1 strzale do 1 tarczy;

Karabin pneumatyczny (Kpn – 30) – młodzicy(-ki) cal. 4,5

czas przygotowawczy i dowolna ilość strzałów próbnych, czas 15 min.
30 strzałów ocenianych, czas 40 min.
tarcza Kpn
odległość 10 m.
postawa stojąc, po 1 strzale do 1 tarczy.

 

5. Uczestnictwo :

W zawodach mogą brać udział członkowie klubów strzeleckich oraz sympatycy strzelectwa sportowego. Każdy uczestnik może startować we wszystkich konkurencjach. Konkurencje: Ppn – senior, junior, junior młodszy, młodzik (K + M); Kpn – senior, junior, junior młodszy, młodzik (K + M).
W zawodach mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający licencję zawodniczą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

6. Klasyfikacja:

w zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna
zasady obliczania wyników w/g przepisów PZSS.

 

7. Nagrody:

1-3 miejsce w każdej konkurencji medale i nagrody,
4-6 miejsce w każdej konkurencji dyplomy.

 

8. Zgłoszenia:

Zgłoszenia imienne do 09.10.2017r. na adres mailowy:
strzelnicawkselblag@gmail.com
Obiekty Sportowe WKS „FLOTA” Elbląg – 82-300 Elbląg ul. Junaków 2

 

9. Koszt uczestnictwa :

opłata startowa 20 PLN za każdą konkurencję,
koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator
z opłat startowych zwolnieni są młodzicy i juniorzy młodsi.

 

 

10. Sprawy różne :

każdy z uczestników zawodów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem strzelnicy oraz dokonania wpisu do książki pobytu na strzelnicy,
w sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny,
zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji,
w skrajnych przypadkach udostępniony będzie sprzęt zastępczy klubowy WKS „FLOTA” Elbląg.
opiekę medyczną zapewnia organizator – WKS „FLOTA” Elbląg.

WKS ,,FLOTA" Elbląg

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego przypomina klubom zrzeszonym w Polskim Związku Strzelectwa sportowego, iż warunkiem przedłużenia licencji klubowych na 2018 r. (a w tego następstwie zawodniczych) - zgodnie z w § 3 pkt. 4 i 7 'Regulaminu nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim' (https://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/licencyjno_patentowa/Regulamin%20licencji%20klubowej.pdf) - jest złożenie do dnia 31 października 2017 r. do Komisji Licencyjno-Patentowej PZSS n/w dokumentów: 1) dowodu na dysponowanie przez klub odpowiednią bazą szkoleniową, w szczególności obiektem zapewniającym bezpieczne i zgodne z przepisami właściwych władz oraz przepisami bezpieczeństwa wydanymi przez PZSS, prowadzenie zajęć i przechowywanie broni i amunicji; 2) kopii ubezpieczenia osób uczestniczących w systemie szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli płatność za licencję za lata 2017-2020 jest dokonywana w ratach - także 3) dowód opłacenia kolejnej rocznej raty.