Przeskocz do treści

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie, uprzejmie informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Sprawozdawczym Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego we Wrocławiu dnia 26 czerwca 2022 r podrzemano decyzję W-MZSS i PZSS o skreśleniu z listy klubów zrzeszonych.

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Klubem Strzeleckim „KORMORAN” w Olsztynie i Firmą  Szkoleniowo-Usługową „ALMAX” w Olsztynie organizuje kurs sędziego strzelań dynamicznych  oraz kurs na przedłużenie licencji sędziowskiej w strzelaniach dynamicznych.
Szkolenie przeprowadzone zostanie 03 lipca 2022 r. (niedziela) od godz. 10.00 w Olsztynie, przy ul. Żołnierskiej 15.
Wykładowcą będzie Dariusz Mierzejewski, Przewodniczący NROI.
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat.
Uczestnik na kurs musi przynieść zdjęcie.
Całkowity koszt kursu wynosi 300,00 zł (kurs) + 50,00 zł (opłata za wydanie licencji sędziego).
Całkowity koszt kursu na przedłużenie licencji sędziowskiej wynosi 100,00 zł (kurs) + 50,00 zł (opłata za wydanie licencji sędziego).
Wszelkich informacji udziela Mariola Dzik (tel. 607088576) i Albert Dzik (tel. 607088575).

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Klubem Strzeleckim „KORMORAN” w Olsztynie i Firmą  Szkoleniowo-Usługową „ALMAX” w Olsztynie organizuje kurs sędziów strzelectwa sportowego oraz kurs na przedłużenie licencji sędziowskiej kl. II i kl. III.

Szkolenie przeprowadzone zostanie 02 lipca 2022 r. (sobota) od godz. 10.00 w Olsztynie, przy ul. Żołnierskiej 15. Wykładowcą będzie Antoni Kamiński, przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS.
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat.
Uczestnik na kurs musi przynieść zdjęcie.
Całkowity koszt kursu wynosi 300,00 zł (kurs) + 50,00 zł (opłata za wydanie licencji sędziego PZSS).
Całkowity koszt kursu na przedłużenie licencji sędziowskiej wynosi 100,00 zł (kurs) + 50,00 zł (opłata za wydanie licencji sędziego PZSS).
Wszelkich informacji udziela Mariola Dzik (tel. 607088576) i Albert Dzik (tel. 607088575).

Miło nam poinformować, że Polski Związek Strzelectwa Sportowego został operatorem krajowym programu Ministerstwa Sportu i Turystyki WSPIERANIE UPOWSZECHNIANIA STRZELECTWA pod nazwą „Strzelectwo dla każdego”.

Zapraszamy kluby spełniające wymagania do zgłoszenia chęci udziału w projekcie. Skan podpisanego wniosku należy przesłać na adres: strzelectwodlakazdego@pzss.org.pl w terminie do 22 czerwca 2022.

Prosimy o dokładnie zapoznanie się z wymaganiami projektu.

Więcej pod linkiem

Zawody Klubu Strzeleckiego GARDA zaplanowane na 29 maja 2022 w Kaczorach odbędą się ostatecznie na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA w Kaczorach.

Zawody Klubu Strzeleckiego Polskiego Związku Łowieckiego „HUBERTUS” Gutkowo z 15.05.2022 r. przeniesiono na 29 maja 2022 r. i odbędą się również na strzelnicy KS GARDA w Kaczorach. Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego informuje, że zawody te przeniesiono z powodów organizacyjnych. Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd W-MZSS