Przeskocz do treści

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Klubem Strzeleckim „KORMORAN”             w Olsztynie i Firmą  Szkoleniowo-Usługową „ALMAX” w Olsztynie organizuje kursu sędziów strzelań statycznych.

          Szkolenie przeprowadzone zostanie 30 października 2021 r. (sobota)        od godz. 9.00 w Olsztynie, przy ul. Żołnierskiej 15.

          Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat.

          Uczestnik na kurs musi przynieść zdjęcie.

          Całkowity koszt kursu wynosi 250,00 zł (kurs) + 50,00 zł (opłata za wydanie licencji sędziego PZSS).

           Wszelkich informacji udziela Mariola Dzik (tel. 607088576) i Albert Dzik (Tel. 607088575).

Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie informuje, że uzgodniono z Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZSS termin szkolenia sędziów na przedłużenie ważności licencji sędziego strzelectwa na kolejny letni cykl olimpijski na dzień 18 września 2022 r.(niedziela).

W związku z powyższym prosimy nie planować w tym dniu zawodów klubowych.

Jerzy Kowalski

Przewodniczący Kolegium Sędziów W-MZSS

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22.09.2021r. postanawia ustalić propozycje dat zawodów rangi wojewódzkiej na rok 2022:

 • Puchar Prezesa W-MZSS – 08-05-2022 r.
 • Drużynowe Mistrzostwa Województwa – 12.06.2022 r.
 • Indywidualne Mistrzostwa Województwa – 11.09.2022 r.
 • Szkolenie Sędziów - przedłużenie licencji sędziowskich - 18.09.2022 r.
 • Wojewódzkie Zawody Drużynowe – 25.09.2022 r.
 • Puchar Warmii – 16.10.2022 r.

Oczekujemy na zgłoszenia klubów na adres wmzssolsztyn@gmail.com do końca października.

Propozycje zawodów klubowych prosimy nadsyłać na adres mailowy wmzssolsztyn@gmail.com do końca listopada (daty nie mogą pokrywać się z terminami zawodów wojewódzkich)

Na podstawie Uchwały nr 7 z dnia 08-08-2021 r. Walnego Zebrania Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd postanawia ustalić składkę członkowską klubów na kolejne lata

w kwocie:

350 zł + 30 zł od każdego członka klubu z licencją zawodniczą PZSS.

Liczba licencji ustalona jest na dzień 30 czerwca roku bieżącego, a dotyczy następnego.
Każdy Klub otrzyma notę obciążeniową.

Warunkiem przedłużenia licencji klubowej jest przedłożenie potwierdzenia przelewu wyżej wymienionej składki podczas przedkładania wniosku do podpisu.

Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie przypomina, że Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zatwierdził zmieniony REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW 18 lipca 2021 r. który obowiązuje od 19 lipca 2021 roku i cytuje zmieniony

„§ 13 1. Aby przedłużyć ważność licencji na kolejny letni cykl olimpijski należy wziąć udział w szkoleniu sędziów nie wcześniej niż 9 miesięcy przed zakończeniem ważności licencji.

2. Kursy szkoleniowe sędziów na przedłużenie ważności licencji muszą być zatwierdzone przez kolegium sędziów PZSS”.

W związku z tym wszyscy Sędziowie chcąc przedłużyć licencje będą musieli odbyć to szkolenie w 2022 roku.

Warmińsko Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie informuje, że Wojewódzkie Zawody Drużynowe - wykonawca Warmiński Klub Strzelecki 10 Olsztyn ze względów organizacyjnych przeniesiono z 26-09-2021 r. na dzień 20-11-2021 r. godzina 10.00 na strzelnicy klubu w Mątkach

Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego

                   W konkurencjach : Kpn , Ppn .

                  Kobiety i Mężczyźni

  Dzieci, młodzicy, j. młodsi, juniorzy, seniorzy

18 – 19 września 2021 r. godz. 10.00

               Regulamin zawodów

 1.  Cel  zawodów :

=  Propagowanie strzelectwa sportowego

=  Upowszechnianie strzelectwa wśród : dzieci , młodzieży i dorosłych

=  Współzawodnictwo w różnych konkurencjach strzeleckich

 •   Organizator  zawodów :

=  Wielosekcyjny Klub Sportowy ,, FLOTA ‘’ Elbląg Polska

=  82 – 300 Elbląg ul. Junaków 2

=  Tel. 785-463-649

=  E-mail : strzelnicawkselblag@gmail.com

www.strzelwksel.pl

 •   Termin i miejsce :

=  W  dniach  18-19.09.2021 r.  godzina  10.00 każdego dnia

=  Strzelnice klubu  WKS ,,FLOTA’’ Elbląg

=  82 – 300 Elbląg ul. Junaków 2

=  Mapa dojazdu na stronie  www.strzelwksel.pl (w zakładce kontakt)

 •   Program zawodów :
 • Karabin pneumatyczny ( Kpn – 40 ) cal. 4,5

=    Czas przygotowawczy i strzały próbne – 15 minut

=    40 strzałów ocenianych ( po 1 do każdej tarczy ) czas  50 minut

=    Tarcze do  Kpn

=    Odległość  10 metrów

 •  Karabin pneumatyczny dzieci z rocznika 2006-2010 z podpórką

=    Czas przygotowawczy i strzały próbne – 10 minut

=    20 strzałów ocenianych ( po 4 do każdej tarczy ) czas  20 minut

=    Tarcze do  Kpn

=    Odległość  10  metrów

 •  Pistolet pneumatyczny  ( Ppn – 40 ) cal. 4,5

=    Czas przygotowawczy i strzały próbne – 15 minut

=    40 strzałów ocenianych ( po 4 do każdej tarczy ) czas  50 minut

=    Tarcze do Ppn

=    Odległość  10  metrów 

 • Uczestnictwo :

W zawodach mogą brać udział członkowie klubów strzeleckich ( kobiety i mężczyźni ) oraz osoby , które posiadają licencję zawodniczą PZSS ( nie dotyczy dzieci z rocznika 2006- 2010 )

 • Klasyfikacja :
 •  W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna dla każdej kategorii wiekowej
 •   Liczenie wyników Kpn  i  Ppn w/g  przepisów PZSS  za pomocą  urządzenia  elektronicznego  SAM  4000
 • Nagrody :
 •  Za miejsca 1 – 3 Puchary i medale
 •  Za miejsca 4 -  6 upominki
 • Zgłoszenia :

Zgłoszenia imienne do godziny  24.00 dnia 15.09.2021 na adres e-mail ze wskazaniem konkurencji . Tel. 785-463-649

 • Koszt  uczestnictwa :
 • Opłata startowa 25 pln za każdą konkurencje
 • Z opłat zwolnione są kobiety i młodzież do 18 roku .
 • Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa WMZSS i WKS,,FLOTA’’Elbląg organizator zawodów
 •   Sprawy różne :
 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem  strzelnicy .
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny.
 • Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. W skrajnych przypadkach klub udostępni broń pneumatyczną.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie .
 • UWAGA !!!  Każdy z uczestników powinien posiadać własną maseczkę

I rękawice ochronne . Na obiekcie będzie środek do odkażania, z którego obowiązkowo należy korzystać.                              WKS ,,FLOTA’’ Elbląg                         

Informujemy, że 2 Zawody Strzelbowe Klubu Strzeleckiego GARDA ze względów organizacyjnych przeniesiono na dzień 5 września 2021 r., strzelnica myśliwska – Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Olsztynie, Olsztyn – Gutkowo, ul. Cietrzewia 53A, .

Za utrudnienia przepraszamy.

Kolegium Sędziów
Warmińsko-Mazurskiego
Związku Strzelectwa Sportowego 
W Olsztynie

Zapraszamy do udziału w II zawodach strzelbowych Klubu Strzeleckiego GARDA,które odbędą się na strzelnicy myśliwskiej w Gutkowie.W trakcie zawodów rozegrane zostaną 4 konkurencje:-

 • skeet
 • parkur
 • zając w przebiegu
 • strzelanie statyczne breneką

regulamin i wszelkie informacje można znaleźć pod adresem http://forum.ksgarda.com/index.php?topic=2015.0

Firma Szkoleniowo-Usługowa ALMAX w Olsztynie organizuje 14.08.2021 r. Kurs sędziego strzelań dynamicznych .

Kurs przeprowadzony zostanie w Olsztynie przy ul. Paderewskiego 10/12 o godz. 10.00. Wykładowcą będzie Łukasz Borkowski, były dyrektor IPSC Polska.

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia posiadająca uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego klasy III

Koszt 200zl + 50 zł za wydanie licencji PZSS.

Zdjęcie 4x3cm, długopis, notes

Informacji udziela Albert Dzik, 607088575