Przeskocz do treści

Szczegóły podsumowania roku sportowego 2020

Jak wcześniej informowaliśmy na posiedzeniu Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w dniu 26 lutego 2021 r. podsumowaliśmy miniony rok. Trwająca w dalszym ciągu pandemia nie pozwala na organizację oficjalnej uroczystości wręczenia nagród i odznaczeń podsumowującą rok 2020. W związku
z powyższym informujemy, że Zarząd W-MZSS postanowił:
1. wyróżnić nagrodą finansową za duży wkład w pracy z młodzieżą Towarzystwo Sportowe "GWARDIA" Olsztyn
w wysokości 1 000,00 złotych, zrefundować w wysokości do 1 000 złotych zakup śrutu do wiatrówek, wręczyć dyplom uznania. Wyróżnić nagrodą rzeczową, statuetką, dyplomem: Zawodnika - Macieja Kowalewicza. Statuetkami, dyplomami: zawodników: Madlenę Krupińską, Mateusza Łubkowskiego. Trenerów: Bogdana Kowalewicza, Leszka Baranowskiego wyróżnić dyplomami i statuetkami. Trenera koordynatora: Bogdana Kowalewicza - nagrodą rzeczową.
2. wyróżnić nagrodą finansowo zą duży wkład w pracy z młodzieżą Wielosekcyjny Klub Sportowy "FLOTA" Elbląg,
w wysokości 1000,00 złotych, zrefundować w wysokości do 1000 złotych zakup śrutu do wiatrówek i wręczyć dyplom uznania. Wyróżnić statuetkami i dyplomami zawodników: Wiktorię Gabis, Mateusza Stalmirskiego, Macieja Pietrzaka. Trenerowi: Jerzemu Domerackiemu wręczyć dyplomom i statuetkę.
3. w ramach wsparcia działalności uprawiania sportu strzelectwa sportowego postanowił zrefundować Zrzeszeniu Sportowemu Niepełnosprawnych START w Olsztynie w wysokości do 1000 złotych zakup śrutu do wiatrówek i wręczyć dyplom uznania. Wyróżnić statuetkami i dyplomami zawodników: Ewelinę Trafną-Lendzion, Bogumiła Frątczaka.
4. w ramach wsparcia działalności uprawiania sportu strzelectwa sportowego postanowił zrefundować Olsztyńskiemu Klubowi Sportowemu WARMIA i MAZURY Olsztyn w wysokości do 1000 złotych zakup śrutu do wiatrówek i wręczyć dyplom uznania. Wyróżnić statuetkami i dyplomami: zawodników: Edytę Kazberuk, Katarzynę Orzechowską, Anitę Zembrzuską, Piotra Miś i trenera Darka Mendrzejewskiego
Po konsultacji z wyróżnionymi ze względu na warunki epidemiologiczne Zarząd odwiedzi uhonorowanych w ich klubach