Przeskocz do treści

Zawody Klubu Strzeleckiego GARDA zaplanowane na 29 maja 2022 w Kaczorach odbędą się ostatecznie na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA w Kaczorach.

Zawody Klubu Strzeleckiego Polskiego Związku Łowieckiego „HUBERTUS” Gutkowo z 15.05.2022 r. przeniesiono na 29 maja 2022 r. i odbędą się również na strzelnicy KS GARDA w Kaczorach. Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego informuje, że zawody te przeniesiono z powodów organizacyjnych. Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd W-MZSS

Klubu WMKS Kormoran zaplanowane na 3maja 2022 w Lidzbarku Warmińskim. Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego informuje, że zawody z powodów organizacyjnych odwołano.

Zawodników planujących wziąć udział w tej imprezie zapraszamy na strzelnicę w Dźwierzutach, gdzie w tym samym terminie odbędą się zawody Klubu Bielik.

Zarząd W-MZSS

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego we współpracy z Klubem Strzeleckim GARDA zaprasza na kurs "Prowadzący Strzelanie", który odbędzie się w dn. 14-15.05.2022 od godz. 10:00 w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9.
Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia "Prowadzący Strzelanie PZSS" potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
1. pistolet
2. karabin
3. strzelba gładkolufowa.
Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:
Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami.
Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami.

Jednocześnie 14.05.2022 można uczestniczyć w kursie który da nam uprawnienia Sędziego Strzelectwa Sportowego kl. III i podwyższający klasę sędziowską.

Dodatkowe informacje ds@ksgarda.com lub 531 48 35 35

W dniu 30 kwietnia 2022 r. pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego podsumujemy miniony rok w strzelectwie sportowym na Warmii i Mazurach.

Zapraszamy zawodników, trenerów i działaczy klubów zrzeszonych w naszym Związku.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, sala 160, godz. 11.

Porządek dzienny protokółowanego (pkt.8 i 9) spotkania Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie z Prezesami klubów zrzeszonych W-MZSS.

 Olsztyn, dnia  30-04-2022 r.

  1. Otworzenie zebrania,
  2. Przywitanie gości, Prezesów klubów i innych tu obecnych
  3. Zaproszenie gości do przemówienia (Informacji)
  4. Wręczenie wyróżnień
  5. Podziękowanie przybyłym gościom i wyróżnionym
  6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w szkoleniu i osiągnięciach młodzieży
  7. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok i przedstawienie sald dwóch kont na dzień 30.04.2022 r.
  8. Realizacja Kalendarza Zawodów Strzeleckich W-MZSS
  9. Realizacja wpłat składek członkowskich i kontynuacja opłacania tych składek na następne lata.
  10. Dyskusja.