Przeskocz do treści

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie i Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie informują, że egzamin na patent strzelecki odbędzie się dnia 17 grudnia 2022 r. od godz.10.00 
14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 37.

Lekarz będzie przyjmował również pod w/w adresem od godziny 9.00 do 10.00.

                                   

Zarząd W-MZSS

Przypominamy o dokonywaniu wpłat składek członkowskich klubowych na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz na sport dzieci i młodzieży do dnia 20 października 2022 r. (przed podpisem wniosku o licencję klubową)

 • 300 zł Opłaty członkowskiej w W-MZSS, płatne do 20 października 2022 na konto 80 1090 2590 0000 0001 3007 5654
 • 30 zł na sport dzieci i młodzieży płatne od zawodnika posiadającego licencję zawodniczą oprócz niepełnoletnich i niepełnosprawnych zgodnie z listą , płatne do 20 października 2022r na konto 18 1090 2590 0000 0001 4916 8989

1

Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie informuje, że szkolenie sędziów strzelectwa sportowego na przedłużenie ważności licencji sędziego strzelectwa na kolejny letni cykl olimpijski odbędzie się:

dla klas III i II w dniu 18 września 2022 r.(niedziela) godz. 9.00. sala wykładowa Auditorium Maximum TWP Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 13

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnej Licencji Sędziego Strzelectwa Sportowego odpowiedniej klasy. Mieć ze sobą: Licencję Sędziego Strzelectwa Sportowego, aktualne zdjęcie, dowód wpłaty za kurs, długopis.

 • Opłatę za uczestnictwo na kursie w wysokości: 100 zł należy wnieść na konto:
  W-MZSS - Santander Bank Polska S.A. - 80 1090 2590 0000 0001 3007 5654
 • Opłatę za wydrukowanie legitymacji w wysokości 50 zł na konto: W-MZSS - Santander Bank Polska S.A. - 80 1090 2590 0000 0001 3007 5654

Kolegium Sędziów W-MZSS

Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie przypomina, że szkolenie sędziów strzelectwa sportowego na przedłużenie ważności licencji sędziego strzelectwa na kolejny letni cykl olimpijski odbędzie się:
 • dla klas I i P na dzień 03 września 2022 r. (sobota) godz. 9.00
sala Polski Związek Łowiecki, Olsztyn, ul. Leśna 8 Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnej Licencji Sędziego Strzelectwa Sportowego odpowiedniej klasy. Mieć ze sobą: Licencję Sędziego Strzelectwa Sportowego, aktualne zdjęcie, dowód wpłaty za kurs, długopis.
 • Opłatę za uczestnictwo na kursie w wysokości: 100 zł należy wnieść na konto: W-MZSS - Santander Bank Polska S.A. - 80 1090 2590 0000 0001 3007 5654
 • Opłatę za wydrukowanie legitymacji w wysokości 50 zł na konto PZSS: Alior Bank Warszawa - 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428
Kolegium Sędziów W-MZSS

Począwszy od dnia dzisiejszego prosimy  o kierowanie korespondencji na poniższe adresy mailowe:

 • KONTAKT W-MZSS: biuro@w-mzss.pl
 • Jerzy Kowalski - Prezes: prezes@w-mzss.pl
 • Janusz Kopański - Wiceprezes ds organizacyjnych: prezes-adm@w-mzss.pl
 • Piotr Lisiecki - Wiceprezes ds sportu: prezes-sport@w-mzss.pl
 • Piotr Onych - Skarbnik: skarbnik@w-mzss.pl
 • Jarosław Wysocki - Sekretarz: sekretarz@w-mzss.pl
 • Kolegium Sędziów: ks@w-mzss.pl