Przeskocz do treści

Prosimy o przygotowanie propozycji kalendarzy zawodów z uwzględnieniem imprez rangi wojewódzkiej w terminach:

10.05.2020 Puchar Prezesa W-MZSS
07.06.2020 Drużynowe Mistrzostwa Województwa
13.09.2020 Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego
11.10.2020 Puchar Warmii i Mazur Warmińsko Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Propozycje kalendarzy prosimy przysyłać do 20 listopada 2019r. na adres: wmzssolsztyn@gmail.com

Prosimy również o składanie propozycji współorganizacji wyżej wymienionych zawodów do 31.10.2019r.

Kurator WMZSS w Olsztynie przedstawia poniżej opinię prawną dotyczącą niektórych aspektów Walnego Zebrania Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie, które odbędzie się 28 września 2019 roku..
Wszystkich Prezesów Klubów Zrzeszonych w WMZSS w Olsztynie oraz delegatów tych Klubów zobowiązuję jako Kurator do zapoznania się z tą opinią i przestrzegania przepisów prawa przed i w trakcie trwania najbliższego Walnego.

Opinia prawna dot. niektórych aspektów WZD WMZSS

Informuję, że najbliższy egzamin na Patent Strzelecki odbędzie się 01 września 2019 roku o godz. 10.00 w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9
Jednocześnie informuję, że egzamin, który miał się odbyć 28 września 2019 roku w Ostródzie nie odbędzie się.
Albert Dzik

W dniu 16 czerwca 2019 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Sprawozdawcze.

Na Zgromadzeniu Prezes Tomasz Kwiecień wymienił tradycyjnie osoby które w tym roku odeszły z szeregów strzelectwa sportowego.

Prezes omówił wyniki strzelców strzelectwa osiągnięte na zawodach międzynarodowych
i kwalifikacji olimpijskich, wśród wymienionych z naszego województwa był Maciej Kowalewicz. Nadmienił również, że znaczące wyniki osiągają zawodnicy czarnoprochowcy, IPSC, IDPA i podziękował im za bardzo duże zaangażowanie.

Wyjaśnił również, że opóźnienia w wydawaniu licencji wynikają z wdrażania systemu informatycznego również z powodu iż sport strzelecki staje się popularny i zwiększa się zdecydowanie liczba klubów i zawodników. W tym roku wydano około 35 tyś. licencji zawodniczych.

Były zakusy aby zlikwidować FOOM ale udało się ją obronić i chyba pozostanie na stałe.

Cały czas trwają prace i przygotowania do Mistrzostw Europy w strzelaniu pneumatycznym które mają odbyć się 2020 roku we Wrocławiu.

Komisja Rewizyjna PZSS stwierdziła, że dokumentacja i Sprawozdanie Zarządu PZSS za 2018 rok nie budzą zastrzeżeń i komisja wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie budżetu za 2018 r..

Delegaci zaproponowali aby wyprodukować film promujący strzelectwo i prawdopodobnie zostanie wyprodukowany taki film który w miarę potrzeb poszczególnych Zarządów Wojewódzkich będzie udostępniany aby emitować go w telewizjach regionalnych.

Uchwalono również zmiany w Statucie PZSS:

W związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości Komisja Statutowa PZSS proponuje dokonanie zmiany w statucie PZSS poprzez dodanie w § 26 w ust. 2 po kropce zdania o treści:

„Prezes Związku jest kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów
o rachunkowości

Nowe brzmienie § 26 ust. 2

„2. Prezesa Związku wybiera Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu. Prezes Związku jest kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości."

Wprowadzenie tej zmiany jest korektą czysto techniczną usprawniającą funkcjonowanie PZSS. Bez tego zapisu dokumenty kierowane do urzędu skarbowego będą musieli podpisywać wszyscy członkowie Zarządu.

Delegat Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego na WZD PZSS

Jerzy Kowalski