Przeskocz do treści

Zarząd Warmińsko-Mazurskigo Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie uprzejmie przypomina, że zgodnie z uchwałą w/w Zarządu z dnia 15.01.2020 r. składki klubów dla PZSS zostały opłacone przez W-MZSS i w związku z powyższym bardzo prosimy o jak najszybsze wpłaty składek członkowskich w wysokości 350 zł na Konto bankowe W-MZSS: 80 1090 2590 0000 0001 3007 5654 w Banku Zachodnim WBK w Olsztynie i o okazywanie dowodu dokonanego przelewu tych składek podczas przedkładania do podpisu wniosku o wydanie licencji klubowej.

P R E Z E S
Warmińsko-Mazurskiego Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Jerzy Kowalski

W związku z objęciem całego terytorium naszego kraju żółtą strefą i wybranych powiatów i miast czerwonymi, informujemy iż przebywanie na strzelnicy w czasie trwania zawodów wiąże się z noszeniem osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Na stanowisku strzeleckim, będzie można zdjąć maskę. W przypadku nie stosowania się do powyższego, organizator ma prawo osobę wyprosić ze strzelnicy.

Nie bądźmy egoistami, chrońmy siebie i innych.

Zarząd W-MZSS zwołuje Walne Zebranie Delegatów na dzień 12 grudnia 2020r.

Jednocześnie Zarząd proponuje spotkanie techniczne związane z pracami nad Statutem w dniu 21 listopada 2020r. Szczegóły spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie. Zainteresowani pracami nad Statutem proszeni są o kontakt mailowy z Prezesem W-MZSS Jerzym Kowalskim, wmzsskowalski@wp.pl

 

Pogrążeni w żalu i z wielkim bólem w sercu informujemy, że w dniu 17.09.2020 r. po walce z ciężką chorobą, odszedł nasz kolega Wiesław Skalski.
W młodości sportowiec, ostatnio aktywista, działacz strzelectwa sportowego. Założyciel i Prezes Klubu Strzeleckiego START Olsztyn. Wychowawca, trener wielu Mistrzów Świata, Europy i oczywiście kraju w strzelectwie sportowym osób niepełnosprawnych. Nestor strzelectwa osób niewidomych i słabo widzących. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, członek Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Instruktor i Trener strzelectwa sportowego, Sędzia klasy pierwszej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego ale przede wszystkim nasz Przyjaciel oraz Przyjaciel całego grona strzeleckiego.
Odszedł za wcześnie, ale Jego nieocenione zasługi w środowisku strzeleckim pozostaną na zawsze w naszych sercach, jak i pamięć o chwilach, które spędziliśmy wspólnie.

W Zmarłym żegnamy Zasłużonego Działacza Sportowego i Przyjaciela.
Bliskim Zmarłego składamy z serca płynące kondolencje.

Jerzy Kowalski
Prezes
Warmińsko-Mazurskiego Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Wystawienie Ciała do pożegnania przed kremacją odbędzie się dn. 18.09.2020 \piątek\ o godzinie 12.45 w kaplicy miejskiej przy ulicy Mariańskiej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dn. 19.09.2020 \sobota\ o godzinie 9.40 Mszą Św. żałobną w kościele p.w. Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. Wyszyńskiego. Ceremonia pochowania Urny z prochami odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

Przypominam jeszcze raz Prezesom klubów i bardzo proszę o niezbędne zaktualizowanie list swoich Delegatów ponieważ obowiązuje jeszcze lista z 2017 r. (w uzasadnionych przypadkach np. rezygnacja, choroba, śmierć -można zmienić), do dnia 24-09-2020 r. (przysłanie tych informacji usprawni przeprowadzenie zebrania. A Delegatów proszę o przyjechanie na NWZD z uchwałami - pismami podpisanymi przez Prezesów, że delegaci zostali desygnowani na zebranie zgodnie z obowiązującym statutem klubu. A Kierowników Klubów nowo przyjętych o przeprowadzenie wyboru Delegatów na WZD WMZSS zgodnie ze statutem. Bardzo proszę o przysyłanie nazwisk Delegatów na adres mailowy: wmzssolsztyn@gmail.com. Wcześniejsze podanie nazwisk Delegatów usprawni przeprowadzenie zebrania.

 Z podziękowaniem

P R E Z E S
Warmińsko-Mazurskiego Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Jerzy Kowalski

W dniu 11 września 2019 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Sprawozdawcze.

Na Zgromadzeniu Pan Prezes Tomasz Kwiecień wymienił tradycyjnie osoby które w tym roku odeszły z szeregów strzelectwa sportowego. Z naszego województwa wymienił: Jana Kaźmierczaka i Stanisława Myszkowskiego

Prezes omówił wyniki strzelców strzelectwa osiągnięte na zawodach międzynarodowych
wśród wymienionych z naszego województwa był Maciej Kowalewicz.

Za przebieg i organizację  Mistrzostw Europy w strzelaniu pneumatycznym 2020 roku we Wrocławiu PZSS zebrał same pochwały. Zawody z omawianych mistrzostw transmitował za darmo tylko POLSAT. Telewizja Publiczna nie wykazała zainteresowania odpowiedź na zapytanie dała dopiero teraz we wrześniu. Efektem świetnej organizacji tych zawodów ISSF zleci organizację Mistrzostw Europy 2021 w strzelectwie osób niewidomych i niepełnosprawnych we Wrocławiu.

W 2019 roku wydano około 36 tyś. licencji zawodniczych.

W trakcie obrad była dyskusja na temat: bycia trenerem w dwóch i więcej klubach. Prezes Tomasz Kwiecień stwierdził iż taki stan wynika z przepisów nadrzędnych tj. uchwał, rozporządzeń i nie zmieni się to.

Komisja Rewizyjna PZSS stwierdziła, że dokumentacja i Sprawozdanie Zarządu PZSS za 2019 rok nie budzą zastrzeżeń i komisja wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie budżetu za 2019 r.. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przyjęło budżet i udzieliło absolutorium Zarządowi PZSS jednogłośnie.

Delegat Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego na WZD PZSS

Jerzy Kowalski