Przeskocz do treści

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie na podstawie § 25 zwołuje na dzień 26 września 2020 r. w pierwszym terminie godzina 11.00 ewentualnie o godzinie 11.15 drugim terminie Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej, Jonkowo, ul. Lipowa 2.
Właściciele posesji bardzo proszą żeby pojazdy parkować na parkingu trawiastym za budynkiem. Teren asfaltowy jest dla pojazdów OSP wyjeżdżających do akcji.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie informuje, że ze względu na bardzo małe zainteresowanie egzaminem na patent strzelecki w dniu 25-07-2020 r. GARDA Ostróda, zostanie przeniesiony na dzień 27 września 2020 r.

Za Zarząd
Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Prezes Zarządu W-MZSS Jerzy Kowalski

Koleżanki i Koledzy!

Pragnę poinformować, że wyrokiem z dnia 22 czerwca 2020 r. Sąd Rejestrowy w Olsztynie rozwiał wątpliwości co do legalności wyboru obecnego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Sąd stanął na stanowisku, że podnoszone przez Prezydenta Olsztyna okoliczności mogące wpłynąć na poprawność przeprowadzenia Walnego Zebrania Delegatów w dniu 30 września 2019 r. w istocie nie miały znaczenia przy wyborze Zarządu naszego Związku.
Jednocześnie Sąd zalecił przeprowadzenie na kolejnym Walnym ponownych wyborów jednego z ciał statutowych – Komisji Rewizyjnej.

Zarząd planuje zwołać Walne Zebranie Delegatów najszybciej jak to będzie możliwe z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej.

Łącząc sportowe pozdrowienia
Piotr Lisiecki

Warmińsko Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie informuje, że w Klubie Strzeleckim GARDA w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 (teoria), strzelnica Kaczory (praktyka) odbędzie się w dniu 25 lipca 2020 r.

Za Zarząd
Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Prezes Zarządu W-MZSS Jerzy Kowalski

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego informuje, że w dniu 12 lipca 2020 r. godzina 9.00 odbędzie się egzamin na patent strzelecki w Olsztynie -  teoria, sala egzaminacyjna – Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 15 (Ośrodek Kształcenia FAKTOR) i  egzamin praktyczny na strzelnicy klubowej Olsztyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów „WANAD” w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 32A.

Warmińsko Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie informuje, że w Klubie Strzeleckim GARDA w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w dniu 14 czerwca 2020 r.
o godzinie 10.00 odbędzie sie egzamin na patent strzelecki  przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Maksymalna liczba zdających – 50 osób,
  2. W czasie części teoretycznej musi być zachowany wprowadzony przez Rząd dystans społeczny wynoszący 2 metry pomiędzy zdającymi,
  3. Dystans społeczny obowiązuje również w czasie części praktycznej. Jednocześnie tę część egzaminu może odbywać nie więcej niż 50% pojemności osi strzeleckiej, na której odbywa się egzamin (przystępującym do egzaminu należy przydzielić, co drugie stanowisko),
  4. Po każdym zdającym zarówno stoły w Sali części teoretycznej, jak i balaty/stoliki na stanowiskach oraz broń muszą zostać zdezynfekowane. Wskazane jest również noszenie rękawiczek jednorazowych,
  5. Obwiązują również wszystkie inne wskazane przez Rząd środki ostrożności,

Jednocześnie do dnia 31 lipca 2020 roku skrócony zostaje termin składania wniosków o przeprowadzenie egzaminu przez Wojewódzkie Związki Strzelectwa Sportowego z 30 do 10 dni, a okres zapisania się na egzamin będzie rozpoczynał się 6 do 8 dni przed egzaminem.

W związku z obecną sytuacją w roku bieżącym egzaminy będą odbywały się bez przerwy wakacyjnej.
Terminy egzaminów można znaleźć na stronie PZSS: https://www.pzss.org.pl/patenty-licencje/terminy-egzaminow oraz na Państwa profilu w portalu PZSS

W związku z wdrożeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kolejnego etapu odmrażania gospodarki informujemy, że przywrócona została możliwość przeprowadzania egzaminów na patent strzelecki.

W związku z powyższym i informacją PZSS, Warmińsko Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie ma pytanie do chętnych na najbliższy egzamin na patent strzelecki czy egzamin powinien odbyć się w dniu 14-06-2020 r. czy 21-06-2020 r.

Propozycję prosimy składać na adres: wmzsskowalski@wp.pl  do dnia 31-05-2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WMZSS w dniu 12.03.2020 r.  i aktualnie obowiązującymi zarządzeniami Rządu Polski zawody w najbliższą niedzielę tj. 10.05.2020 r. Puchar Prezesa W-MZSS na strzelnicy KS Garda Kaczory nie odbędą się.

Powyższa decyzja wynika również z troski o Państwa i nasze zdrowie.

Za Zarząd
Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Prezes Zarządu W-MZSS Jerzy Kowalski