Przeskocz do treści

Informujemy, że egzamin na patent strzelecki organizowany w Olsztynie został zatwierdzony przez PZSS. (https://www.pzss.org.pl/index.php/terminy-egzaminow)
Przypominamy, że wszyscy uczestnicy muszą:
- zgłosić się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, ul. Żołnierska 15 (Zespół Szkół Budowlanych)
- złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o nadanie patentu strzeleckiego, potwierdzony
przez:
a. lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania strzelectwa
b. kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy do klubu należącego
do PZSS od co najmniej 3 miesięcy oraz uczestnictwo wnioskodawcy w szkoleniu
wstępnym. ( nie dotyczy egzaminu poprawkowego )
- złożyć potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin (zgodnie z cennikiem PZSS) na konto PZSS ( nie przyjmujemy opłat na egzaminie)
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
72 2490 0005 0000 4530 3676 0428
Alior Bank Warszawa

UWAGA - na egzaminie NIE BĘDZIE lekarza

Zarząd WMZSS przypomina, że uchwałą 2/12-01-2018 podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 04.03.2018 o godz. 10:00 w świetlicy MPK , Olsztyn ul. Kołobrzeska 40.
Zgodnie z § 23 p.3 Statutu WMZSS delegaci na Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów z 4 marca 2017 zachowują mandaty do końca kadencji władz WMZSS.
Kluby zarejestrowane po Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Delegatów desygnują po jednym delegacie ( § 23 p.2 Statutu WMZSS).

Zarząd WMZSS informuje, że do PZSS został zgłoszony egzamin na patent strzelecki zaplanowany na 25 lutego 2018r. w Olsztynie o godz. 10 00. ( miejsce egzaminu: strzelnica Klubu „Kormoran”, ul. Żołnierska 15 i strzelnica klubu „WSS Jonkowo”, Mątki ).
Warunkiem odbycia się egzaminu jest wcześniejsze umieszczenie go na stronie PZSS

Decyzją Zarządu z dn 01.02.2018r dopisane zostały zostały zawody charytatywne 11.02 na wniosek klubu WSS Jonkowo. Prosimy o zaznaczenie swojego strzeleckiego udziału w tych zawodach. Cały dochód z tych zawodów zostanie przekazany na sfinansowanie operacji dla mieszkanki gminy (wniosek rodziny do okazania).

Kolegium Sędziów Warmińsko Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego przypomina, że zgodnie z § 2 Regulaminu uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie o uprawnienia te może ubiegać się osoba która ukończyła 21 lat i posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej.

KS WMZSS i FSU ALMAX Mariola Dzik organizują kurs Prowadzącego Strzelanie w dniach 16-18 lutego 2018 r. Rozpoczęcie kursu w dniu 16-02-2018 r. od godziny 15.30 w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15.
W dniach 17 i 18 lutego 2018 r. zajęcia rozpoczną się o godzinie 9.00.
Koszt kursu 200 zł (opłata na miejscu) plus 50 zł za wydanie legitymacji (opłata na konto PZSS
NIP: 5211181484, nr 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428) z dopiskiem: wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie i nazwisko.
Bliższych informacji udzielają: Mariola Dzik - tel. 607 088 576, Jerzy Kowalski tel. 502246244
tel. 502 246 244, Albert Dzik tel. 607 088 575

KS WMZSS i FSU ALMAX Mariola Dzik organizują kurs sędziego strzelectwa sportowego kl. III oraz kurs na podniesienie klas sędziowskich. W/w kurs odbędzie się w dniu 18-02-2018 r. od godziny 10.00 w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15.
Koszt kursu 200 zł plus 50 zł za wydanie licencji (opłata na miejscu).
Prosimy koniecznie mieć ze sobą zdjęcie legitymacyjne.
Bliższych informacji udzielają:
Mariola Dzik tel. 607 088 576,
Jerzy Kowalski tel. 502 246 244
Albert Dzik tel. 607 088 575