Przeskocz do treści

Uwaga !

Kolegium Sędziów Warmińsko Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego przypomina, że zgodnie z § 2 Regulaminu uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie o uprawnienia te może ubiegać się osoba która ukończyła 21 lat i posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej.