Przeskocz do treści

Walne Zebranie Delegatów

Zarząd WMZSS przypomina, że uchwałą 2/12-01-2018 podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 04.03.2018 o godz. 10:00 w świetlicy MPK , Olsztyn ul. Kołobrzeska 40.
Zgodnie z § 23 p.3 Statutu WMZSS delegaci na Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów z 4 marca 2017 zachowują mandaty do końca kadencji władz WMZSS.
Kluby zarejestrowane po Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Delegatów desygnują po jednym delegacie ( § 23 p.2 Statutu WMZSS).