Przeskocz do treści
Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego p. Władysław Kałudziński odczytał list p. Artura Chojeckiego do strzelców sportowych
Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego p. Władysław Kałudziński odczytał list p. Artura Chojeckiego do strzelców sportowych

20 lutego 2020r podsumowaliśmy rok 2019 w strzelectwie sportowym na Warmii i Mazurach.
Gospodarzem uroczystości był Wojewoda Warmińsko-Mazurski p. Artur Chojecki, który skierował do zawodników, trenerów i działaczy list gratulacyjny.
W „Sali Szklanej” Urzędu Wojewódzkiego Prezes naszego Związku Jerzy Kowalski wspólnie z Wiceprezesem Januszem Kopańskim uhonorowali statuetkami następujących zawodników:

Za mistrzowskie osiągnięcia strzeleckie w roku 2019
Maciej Kowalewicz
Katarzyna Orzechowska
Krzysztof Ruszkiewicz

Za wybitne osiągnięcia strzeleckie  w roku 2019
Mateusz Łubkowski
Janusz Florek
Ewelina Trafna-Lendzion
Krystyna Burska
Eugeniusz Barszczewski

Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie młodzieżowym w roku 2019
Mateusz STALMIRSKI
Marcin MUSIAŁ
Maciej PIETRZAK
Wiktoria GABIS

Dodatkowo za zdobycie tytułu Drużynowego Mistrza Polski statuetki odebrali:
Barszczewski Eugeniusz
Miś Piotr
Staszewski Piotr

W krótkim podsumowaniu Wiceprezes Piotr Lisiecki przypomniał zawirowania, jakie dotknęły Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w 2019r i rolę, jaką w ustabilizowaniu sytuacji spełnił kol. Albert Dzik (kurator sądowy).
W imieniu klubów głos zabrali Andrzej Grudziński, Jerzy Domeradzki i Wiesław Skalski. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści kol. Skalskiego o wyprawie niepełnosprawnych zawodników z Olsztyna do dalekiego Sydney.

Jeszcze raz gratulujemy zawodnikom z Warmii i Mazur osiągnięć i liczymy, że rok 2020 będzie jeszcze lepszy i przyniesie jeszcze więcej sukcesów

[pl]