Przeskocz do treści

Egzamin na patent strzelecki 14.06.2020 r.

Warmińsko Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie informuje, że w Klubie Strzeleckim GARDA w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w dniu 14 czerwca 2020 r.
o godzinie 10.00 odbędzie sie egzamin na patent strzelecki  przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Maksymalna liczba zdających – 50 osób,
  2. W czasie części teoretycznej musi być zachowany wprowadzony przez Rząd dystans społeczny wynoszący 2 metry pomiędzy zdającymi,
  3. Dystans społeczny obowiązuje również w czasie części praktycznej. Jednocześnie tę część egzaminu może odbywać nie więcej niż 50% pojemności osi strzeleckiej, na której odbywa się egzamin (przystępującym do egzaminu należy przydzielić, co drugie stanowisko),
  4. Po każdym zdającym zarówno stoły w Sali części teoretycznej, jak i balaty/stoliki na stanowiskach oraz broń muszą zostać zdezynfekowane. Wskazane jest również noszenie rękawiczek jednorazowych,
  5. Obwiązują również wszystkie inne wskazane przez Rząd środki ostrożności,

Jednocześnie do dnia 31 lipca 2020 roku skrócony zostaje termin składania wniosków o przeprowadzenie egzaminu przez Wojewódzkie Związki Strzelectwa Sportowego z 30 do 10 dni, a okres zapisania się na egzamin będzie rozpoczynał się 6 do 8 dni przed egzaminem.

W związku z obecną sytuacją w roku bieżącym egzaminy będą odbywały się bez przerwy wakacyjnej.
Terminy egzaminów można znaleźć na stronie PZSS: https://www.pzss.org.pl/patenty-licencje/terminy-egzaminow oraz na Państwa profilu w portalu PZSS