Przeskocz do treści

Komunikat w sprawie wyroku sądowego z dnia 22 czerwca 2020 r.

Koleżanki i Koledzy!

Pragnę poinformować, że wyrokiem z dnia 22 czerwca 2020 r. Sąd Rejestrowy w Olsztynie rozwiał wątpliwości co do legalności wyboru obecnego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Sąd stanął na stanowisku, że podnoszone przez Prezydenta Olsztyna okoliczności mogące wpłynąć na poprawność przeprowadzenia Walnego Zebrania Delegatów w dniu 30 września 2019 r. w istocie nie miały znaczenia przy wyborze Zarządu naszego Związku.
Jednocześnie Sąd zalecił przeprowadzenie na kolejnym Walnym ponownych wyborów jednego z ciał statutowych – Komisji Rewizyjnej.

Zarząd planuje zwołać Walne Zebranie Delegatów najszybciej jak to będzie możliwe z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej.

Łącząc sportowe pozdrowienia
Piotr Lisiecki