Przeskocz do treści

Walne Zebranie Delegatów 12 grudnia 2020r.

Zarząd W-MZSS zwołuje Walne Zebranie Delegatów na dzień 12 grudnia 2020r.

Jednocześnie Zarząd proponuje spotkanie techniczne związane z pracami nad Statutem w dniu 21 listopada 2020r. Szczegóły spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie. Zainteresowani pracami nad Statutem proszeni są o kontakt mailowy z Prezesem W-MZSS Jerzym Kowalskim, wmzsskowalski@wp.pl