Przeskocz do treści

Szanowni Kierownicy Klubów Strzeleckich zrzeszonych w W-MZSS!

W związku koniecznością uaktualnienia bieżących kontaktów, wyników osiągniętych przez zawodników klubów, Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego prosi o wypełnienie i odesłanie do dnia 31 stycznia 2022 r. na adres mailowy: wmzsskowalski@wp.pl wypełnionej załączonej „Rocznej ankiety klubu”.

Z podziękowaniem

Prezes W-MZSS

Jerzy Kowalski