Przeskocz do treści

WNZD – Zmiany w Statucie W-MZSS – 26-06-2021 – aktualizacja

                Przypominam, że Zarząd W-MZSS zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie W-MZSS.

                Nadzwyczajne Walne Zebranie będzie obradować  w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 13,  Auditorium Maximum TWP, dnia 26 czerwca 2021 r. (sobota) od godziny 10.00.

                Uprzejmie proszę o przesłanie zaktualizowanych list Delegatów na NWZD – do dnia
19 czerwca 2021 r. na adres mailowy: wmzsskowalski@wp.pl

Przypominam, że aktualnie zgodnie z § 19 pkt. 1 obowiązuje ustalona lista Delegatów z 2017 r. oczywiście w obsadzie osobowej dostosowanej do obecnych możliwości klubów.

Proponowany porządek obrad,

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego obrad
  2. Wybór Prezydium NWZD W-MZSS
  3. Wybór Protokólanta NWZD W-MZSS
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
  6. Wystąpienie Prezesa W-MZSS. Omówienie proponowanych, wypracowanych i uzgodnionych na spotkaniu technicznym w dniu 29.05.2021 r. zmian w Statucie
  7. Dyskusja
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu
  10. Zamknięcie obrad

P R E Z E S
                                                             Warmińsko-Mazurskiego Związku
                                                           Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
                                                                              Jerzy Kowalski