Przeskocz do treści

Informacja z WZD sprawozdawczego PZSS – 2021

W dniu 20 czerwca 2021 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawcze Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczego wybrano Panią Jolantę Tomczyk, Sekretarza Pana Włodzimierza Gałeckiego.

W wystąpieniu Pan Prezes Tomasz Kwiecień omówił wyniki strzelców strzelectwa sportowego osiągnięte na zawodach międzynarodowych. Wiele znaczących imprez krajowych i międzynarodowych odwołano z powodu pandemii.

Wspomniał również, że Walne Zgromadzenia powinny odbyć się do końca czerwca ale ze względu na pandemię i przesunięte Igrzyska Olimpijskie WZD odbędą się we wrześniu.

Ze względu na pandemię odwołano również Mistrzostwa Świata Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Koszty w przygotowania obiektów na tą imprezę zostały poniesione ale nie wpłynęło to w zasadniczy sposób na kondycję finansową PZSS.

Wspomniał również, że kolejny rok działa program informatyczny PZSS który zdecydowanie wspomaga pracę biura PZSS. Nadmienił również, że powstaje dużo nowych klubów strzeleckich, nie ma to nic wspólnego ze współzawodnictwem i nie ma to żadnego wpływu na szkolenie strzeleckie dzieci i młodzieży. Kluby te powstają w celach komercyjnych. Wspomniał również, że trwają pracę nad nowelizacją ustawy „O broni”.

Na Olimpiadę do Tokio  z PZSS jedzie pięciu zawodników, będzie tam całkowita izolacja zawodników.

Komisja Rewizyjna PZSS stwierdziła, że dokumentacja i Sprawozdanie Zarządu PZSS za 2020 rok nie budzą zastrzeżeń i komisja wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie budżetu za 2020 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przyjęło budżet i udzieliło absolutorium Zarządowi PZSS jednogłośnie.

Delegaci Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego na WZD PZSS

Jerzy Kowalski
Piotr Lisiecki