Przeskocz do treści

sprostowanie PZSS

Szanowni Państwo,
 chcielibyśmy sprostować nieprawdziwe informacje rozsyłane do Państwa w ostatnim czasie.  Nieprawdą jest, że PZSS nie wystąpił w tym roku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w programach realizowanych w latach ubiegłych . Konkurs na dofinansowanie zadania „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski” w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony 23 lutego tego roku.  PZSS   złożył wniosek na jego realizację, który  nie został jeszcze rozstrzygnięty, a termin posiedzenia komisji konkursowej jest przesuwany.
Drugim konkursem, ogłoszonym przez MSiT jest Program „Wsparcia i Rozwoju Lig Amatorskich -wspieranie rozwoju Lig amatorskich na poziomie lokalnym i ogólnopolskim”, do realizacji  którego PZSS złożył wniosek i czeka na jego zatwierdzenie. Jest to nowy program, w którym większość z Państwa mamy nadzieję weźmie udział.  
Polski Związek Strzelectwa Sportowego na bieżąco monitoruje konkursy ogłaszane na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki,  wybierając te, w których spełniamy kryteria i służą popularyzacji i upowszechnianiu strzelectwa sportowego we wszystkich grupach wiekowych.  Zakończony w ubiegłym roku Program „Strzelectwo dla każdego” , którego kontynuacją PZSS jest zainteresowany, do chwili obecnej  nie został ogłoszony. Przy każdym projekcie pracuje sztab ludzi, m.in. pracownicy biura PZSS, koordynatorzy krajowi oraz kluby .
Od tego roku z ramienia PZSS, koordynatorem  realizowanych projektów jest Pani Violetta Kotynia. Jedyną osobą upoważnioną  przez Związek, do uzyskiwania od Państwa  informacji niezbędnych do realizacji projektów jest Pani Kotynia.  Dziękujemy Pani Jolancie Jarczewskiej za dotychczasową współpracę przy realizacji poprzednich projektów. Liczymy na dalszą, owocną współpracę z Państwem.
Do zobaczenia na obiektach strzeleckich!    

Pozdrawiam serdecznie,  
Iwona Zuchniak
Główna Księgowa
Polski Związek Strzelectwa Sportowego