Przeskocz do treści

W związku koniecznością uaktualnienia bieżących kontaktów, wyników osiągniętych przez zawodników klubów, Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego prosi o wypełnienie i odesłanie do dnia 31 stycznia 2022 r. na adres mailowy: wmzsskowalski@wp.pl wypełnionej załączonej „Rocznej ankiety klubu”.

Z podziękowaniem

Prezes W-MZSS

Jerzy Kowalski  

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie uprzejmie prosi Panów Kierowników Klubów o nadesłanie wniosków imiennych o odznaczenia Honorową Odznaką PZSS zgodnie z Regulaminem Przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (brązowej, srebrnej, złotej).https://www.pzss.org.pl/komisje/komisja-dyscyplinarna-zmiany-barw-klubowych-wyroznien-i-odznaczen Bardzo proszę o zachowanie terminów 5-cio letnich i szczegółowych uzasadnień (bez uzasadnień wnioski nie będą rozpatrywane).

Wnioski składać do dnia 31-12-2021 r. na adres: wmzsskowalski@wp.pl

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie uprzejmie przypomina, że uległ zmianie adres siedziby i adres kontaktowy na :

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
ul. Kościuszki 13, lok 201 - 204
10-502 Olsztyn
NIP 739-116-53-57, REG 510162860,

Konto bankowe:
80 1090 2590 0000 0001 3007 5654

Subkonto: (sport młodzieży):
18 1090 2590 0000 0001 4916 8989
Santander Bank Polska S.A.

Olsztyn, dnia 23.03.2021 r.       

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego we współpracy z Klubem Strzeleckim GARDA zaprasza na kurs "Prowadzący Strzelanie", który odbędzie się w dn. 20-21.11.2021 od godz. 10:00 w Olsztynie, Manor Hotel, ul. Kanarkowa 47.
Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia "Prowadzący Strzelanie PZSS" potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni: 1. pistolet 2. karabin 3. strzelba gładkolufowa.
Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:
Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami.
Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe informacje ds@ksgarda.com lub 531 48 35 35

Zgodnie z wnioskami które wpłynęły do zarządu, zawody rangi wojewódzkiej zostały przydzielone:

  • Puchar Prezesa W-MZSS – 08-05-2022 r - GARDA Ostróda
  • Drużynowe Mistrzostwa Województwa – 12.06.2022 r - KS ALFA Kętrzyna
  • Indywidualne Mistrzostwa Województwa – 28.08.2022 r – WKS 10 Olsztyn (zmiana terminu na sierpień ze względu na dużą ilość wydarzeń we wrześniu)
  • Drużynowe Mistrzostwa Województwa – 25.09.2022 r. – KS SNAJPER Mrągowo
  • Puchar Warmii – 16.10.2022 r. – SKS Bielik Dźwierzuty

Dodatkowo Zarząd przychyla się do wniosku Wielosekcyjnego Klubu Sportowego "Flota" Elbląg, przyznając organizację:

  • Mistrzostwa w strzelaniu pneumatycznym 20.11.2022 – FLOTA Elbląg

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje, że po konsultacjach z klubami ostatecznie uchwała o składkach klubowych numer 1/03.11.2021 w dniu 3 listopada 2021 r. została zmieniona
i brzmi:

§1

Zarząd postanawia zmienić uchwałę 5/22.09.2021 zastępując zapis:
350 zł + 30 zł od każdego członka klubu z licencją zawodniczą PZSS.
zapisem:
350 zł + 30 zł od każdego członka klubu powyżej 18 roku życia, z licencją zawodniczą PZSS.

W Województwie Warmińsko-Mazurskim można już na strzelnicy krytej spełniającej wszystkie wymogi ISSF  w Jaśkach 18b Klubu WILK Centrum Strzeleckie Olecko dnia 7 listopada 2021 r. na zawodach klubowych można będzie postrzelać do tarcz elektronicznych i celów interaktywnych wyświetlanych na ekranie.

Więcej szczegółów w Kalendarzu W-MZSS 2021r. – Regulamin zawodów.